By using this site, you agree to our updated Privacy Policy and our Terms of Use. Manage your Cookies Settings.
443,505 Members | 1,034 Online
Bytes IT Community
+ Ask a Question
Need help? Post your question and get tips & solutions from a community of 443,505 IT Pros & Developers. It's quick & easy.

Conversion to PHP5

P: 2
8-7-2008

Hello,

Our hosting provider has changed his server to PHP5.
I have a PHP file that normaly gives the custumor an email, and i get one mail.
Now the server has changed i only get my email, but the custumor gets nothing.

Who can help me to change this PHP file to PHP5 ?????

Here is the file concept.

Expand|Select|Wrap|Line Numbers
 1.  <?php
 2.  
 3. // email adres waarnaar het formulier wordt gestuurd //////////////////////////////////////////
 4. // als deze waarde niet is ingevuld, wordt het send_to veld gebruikt
 5. $send_to = "Cartexpo.nl <info@cartexpo.nl>";
 6.  
 7. // variabele $send_cc voor een kopie naar een ander e-mailadres (niet de auto-reply)
 8. // bijvoorbeeld: $send_cc = array('vriend1@ccc.cc', 'vriend2@ccc.cc'); 
 9. //
 10. $send_cc = array(); 
 11.  
 12. // Onderwerp. Als dit leeg is wordt de waarde gebruikt die in het formulier is aangegeven
 13. $subject = "";
 14.  
 15. // Toegestane referrers (wie dit bestand mag gebruiken, meerdere waarden mogelijk)
 16. $referrers = array('cartexpo.nl'); 
 17.  
 18.  
 19. // Te verzamelen velden
 20. // $database_fields = '*' - betekent alle velden
 21. // $database_fields = array('from', 'subject') - alleen 'from' en 'subject' velden
 22. $database_fields = '*'; 
 23.  
 24. ////// Redirect URL (waar de bezoeker uitkomt na verzenden) 
 25. $redirect_url = 'bedankt.html';
 26.  
 27. ////// Automatisch antwoord
 28. ////// In het antwoord kun je variabelen op de volgende manier meegeven
 29. ////// %veld_naam% in de antwoord tekst.
 30. //////
 31.  
 32. $autoresponder_enabled = 0;
 33. $autoresponder_from = $send_to;
 34. $autoresponder_subject = "Bevestiging van informatie aanvraag cartexpo";
 35.  
 36. $headers  = "From: $send_to\r\n"; 
 37. $headers .= "Content-type: text/html\r\n"; 
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43. ////// De velden uit het formulier omzetten in PHP variabelen
 44.  
 45.  
 46.  
 47. $voornaam = $_POST['voornaam'];
 48. $achternaam = $_POST['achternaam'];
 49. $geslacht = $_POST['geslacht'];
 50. $volledigenaam = "$voornaam $achternaam";
 51. $postcode = $_POST['postcode'];
 52.  
 53.  
 54. if ($extra_info <> "") {
 55.     $extra_info = "Uw vraag/opmerking:<BR>";
 56.     $extra_info .= $_POST['extra_info'];
 57.     } else {
 58.     $extra_info = "";
 59.     }
 60.  
 61.  
 62.  
 63. $autoresponder_message = <<
 64.  
 65.  
 66. <FONT font face="Arial, Helvetica, sans-serif">
 67.  
 68. Geachte $geslacht $achternaam,<BR>
 69.  
 70.  
 71. Bedankt voor uw informatie aanvraag betreffende het dealerschap van cartexpo<sup>.
 72.  
 73. U heeft voor de volgende emaille producten informatie aangevraagd:<BR>
 74.  
 75.  
 76. $onderwerp<BR>
 77.  
 78.  
 79. $extra_info<BR>
 80.  
 81.  
 82. Om uw aanvraag effectief en snel te beantwoorden verzoeken wij U om de volgende informatie aan ons door te geven:<BR>
 83.  
 84.  
 85. <li> Locatie (b.v. winkelcentrum / A, B locatie / industrie terrein).
 86.  
 87. <li> Bedrijfsgrootte (aantal medewerkers).
 88.  
 89. <li> Welke naamplaten heeft u reeds in het assortiment (leveranciers + product)
 90.  
 91. <li> Al ervaring met emaille producten ja / nee.
 92.  
 93. <BR>
 94. U kunt deze informatie rechtstreeks mailen naar <a href="mailto:info@cartexpo.nl">info@cartexpo.nl
 95.  
 96. <BR>
 97. Voor vragen kunt u ons telefonisch bereiken onder tel. nr. 0297-524040<BR>
 98. (ma t/m. vr. van 9.00-18.00 uur.)<BR>
 99. <BR>
 100.  
 101. <BR>
 102.  
 103.  
 104. Met vriendelijke groet,<BR>
 105.  
 106.  
 107.  
 108.  
 109.  
 110. Het cartexpo.nk<sup> Team
 111.  
 112.  
 113.  
 114.  
 115.  
 116.  
 117. cartexpo.nl<sup>
 118.  
 119. Ondernemingsweg 1<BR>
 120. 1422 DZ Uithoorn<BR>
 121. Tel.: 0297-524040<BR>
 122. Fax: 0297-524042<BR>
 123.  
 124.  
 125.  
 126. </FONT>
 127.  
 128. MSG;
 129.  
 130.  
 131.  
 132. /***************************************************************************/
 133.  
 134. function do_formmail(){
 135.     global $autoresponder_enabled, $database_enabled;
 136.     $form      = get_form_data();
 137.     $errors    = check_form($form);
 138.     if ($errors) {
 139.         display_errors($errors);
 140.         return;
 141.     }
 142.     send_mail($form);
 143.     if ($autoresponder_enabled) 
 144.         auto_respond($form);
 145.     if ($database_enabled)
 146.         save_form($form);
 147.     redirect();
 148. }
 149.  
 150. function redirect(){
 151.     global $redirect_url;
 152.     header("Location: $redirect_url");
 153.     exit();
 154. }
 155.  
 156.  
 157. function save_form($vars){
 158.     global $database_file, $database_fields;
 159.     $f = fopen($database_file, 'a');
 160.     if (!$f){
 161.         die("Cannot open db file for save");
 162.     }
 163.     foreach ($vars as $k=>$v) {
 164.         $vars[$k] = str_replace(array("|", "\r","\n"), array('_',' ',' '), $v);
 165.     }
 166.     if (is_array($database_fields)) {
 167.         $vars_orig = $vars; 
 168.         $vars = array();
 169.         foreach ($database_fields as $k)
 170.             $vars[$k] = $vars_orig[$k];
 171.     }
 172.     $str = join('|', $vars);
 173.     fwrite($f, $str."\n");
 174.     fclose($f);
 175. }
 176.  
 177. function auto_respond($vars){
 178.     global $autoresponder_from, $autoresponder_message, $autoresponder_subject, $headers;
 179.  
 180.     /// replace all vars in message
 181.     $msg = $autoresponder_message;
 182.     preg_match_all('/%(.+?)%/', $msg, $out);
 183.     $s_vars = $out[1]; //field list to substitute
 184.     foreach ($s_vars as $k)
 185.         $msg = str_replace("%$k%", $vars[$k], $msg);
 186.     /// replace all vars in subject
 187.     $subj = $autoresponder_subject;
 188.     preg_match_all('/%(.+?)%/', $subj, $out);
 189.     $s_vars = $out[1]; //field list to substitute
 190.     foreach ($s_vars as $k)
 191.         $subj = str_replace("%$k%", $vars[$k], $subj);
 192.     //
 193.     $space = " ";
 194.     $name = $vars[voornaam]  . $space .  $vars[achternaam];
 195.     $_send_to = "$name <".$vars[email_from].">";
 196.     $_send_from = $autoresponder_from;
 197.     mail($_send_to, $subj, $msg, "$headers");
 198. }
 199.  
 200. function _build_fields($vars){
 201.     $skip_fields = array(
 202.         'name_from', 
 203.         'email_from', 
 204.         'email_to', 
 205.         'name_to', 
 206.         'subject');
 207.     // order by numeric begin, if it exists
 208.     $is_ordered = 0;
 209.     foreach ($vars as $k=>$v) 
 210.         if (in_array($k, $skip_fields)) unset($vars[$k]);
 211.  
 212.     $new_vars = array();
 213.     foreach ($vars as $k=>$v){
 214.         // remove _num, _reqnum, _req from end of field names
 215.         $k = preg_replace('/_(req|num|reqnum)$/', '', $k);
 216.         // check if the fields is ordered
 217.         if (preg_match('/^\d+[ \:_-]/', $k)) $is_ordered++;
 218.         //remove number from begin of fields
 219.         $k = preg_replace('/^\d+[ \:_-]/', '', $k);
 220.         $new_vars[$k] = $v;
 221.     }
 222.     $vars = $new_vars;
 223.  
 224.     $max_length = 10; // max length of key field 
 225.     foreach ($vars as $k=>$v) {
 226.         $klen = strlen($k);
 227.         if (($klen > $max_length) && ($klen < 40))
 228.             $max_length = $klen;
 229.     }
 230.  
 231.     if ($is_ordered)
 232.         ksort($vars);
 233.  
 234.     // make output text
 235.     $out = "";
 236.     foreach ($vars as $k=>$v){
 237.         $k = str_replace('_', ' ', $k);
 238.         $k = ucfirst($k);
 239.         $len_diff = $max_length - strlen($k);
 240.         if ($len_diff > 0) 
 241.             $fill = str_repeat('.', $len_diff);
 242.         else 
 243.             $fill = '';
 244.         $out .= $k."$fill...: $v\n";
 245.     }
 246.     return $out;
 247. }
 248.  
 249.  
 250. function send_mail($vars){
 251.     global $send_to, $send_cc;
 252.     global $subject;
 253.     global $attachment_enabled;
 254.     global $REMOTE_ADDR;
 255.     global $klanttekst;
 256.     global $tabelstop;
 257.     global $totalekosten;
 258.     global $transporttekst;
 259.     global $send_to;
 260.     global $autoresponder_from;
 261.     global $onderwerp;
 262.  
 263.  
 264.     global $HTTP_POST_FILES;
 265.     $files = array(); //files (field names) to attach in mail
 266.     if (count($HTTP_POST_FILES) && $attachment_enabled){
 267.         $files = array_keys($HTTP_POST_FILES);
 268.     }
 269.  
 270.     // build mail
 271.     $date_time = date('Y-m-d H:i:s');
 272.     $mime_delimiter = md5(time());
 273.     $fields = _build_fields($vars);
 274.  
 275.  
 276.     $bedrijfsnaam = $_POST['bedrijfsnaam'];
 277.     $geslacht = $_POST['geslacht'];
 278.     $voornaam = $_POST['voornaam'];
 279.     $achternaam = $_POST['achternaam'];
 280.     $adres = $_POST['adres'];
 281.     $postcode = $_POST['postcode'];
 282.     $plaats = $_POST['plaats'];
 283.     $land = $_POST['land'];
 284.     $telefoon = $_POST['telefoon'];
 285.     $fax = $_POST['fax'];
 286.     $emailklant = $_POST['email_from'];
 287.     $website = $_POST['website'];
 288.     $extra_info = $_POST['extra_info'];
 289.  
 290.  
 291.  
 292.     global $autoresponder_message;
 293.  
 294.     $mail = <<
 295. This is a MIME-encapsulated message
 296. --$mime_delimiter
 297. Content-type: text/html
 298. Content-Transfer-Encoding: 8bit
 299.  
 300. <STYLE TYPE='text/css'> BODY { font-size: 12px } TD { font-size: 12px } P { font-size: 12pt }  { font-size: 90% }
 301.  
 302. <CENTER>Cartexpo.nl - informatie formulier
 303.  
 304.  
 305.  
 306.  
 307. <FONT font face="Arial, Helvetica, sans-serif">
 308.  
 309.  
 310. $geslacht $achternaam wil meer informatie over:<BR>
 311.  
 312.  
 313. $extra_info<BR>
 314.  
 315.  
 316.  
 317.  
 318. </FONT>
 319.  
 320.  
 321.  
 322.  
 323. <B>Gegevens $geslacht $achternaam
 324.  
 325.  
 326.  
 327. Bedrijfsnaam: $bedrijfsnaam<BR>
 328. Voornaam: $voornaam<BR>
 329. Achternaam: $achternaam<BR>
 330.  
 331.  
 332. Adres: $adres<BR>
 333. Postcode: $postcode<BR>
 334. Plaats: $plaats<BR>
 335. Land: $land<BR>
 336. Telefoon: $telefoon<BR>
 337. Fax: $fax<BR>
 338. E-mail: <a href="mailto:$emailklant">$emailklant
 339.  
 340. Website: <a href="$website">$website
 341.  
 342.  
 343.  
 344.  
 345.  
 346.  
 347.  
 348. EOF;
 349.  
 350.  
 351.  
 352.     //send to
 353.     $_send_to = $send_to ? $send_to : "$vars[name_to] <".$vars[email_to].">";
 354.     $space = " ";
 355.     $name = $vars[voornaam]  . $space .  $vars[achternaam];
 356.     $_send_from = "$name <".$vars[email_from].">";
 357.     $_subject = $subject ? $subject : $vars['subject'];
 358.  
 359.     mail($_send_to, $_subject, $mail, 
 360.     "Mime-Version: 1.0\r\nFrom: $_send_from\r\nContent-Type: multipart/mixed;\n boundary=\"$mime_delimiter\"\r\nContent-Disposition: inline");
 361.  
 362.     foreach ($send_cc as $v){
 363.       mail($v, $_subject, $mail, 
 364.       "Mime-Version: 1.0\r\nFrom: $_send_from\r\nContent-Type: multipart/mixed;\n boundary=\"$mime_delimiter\"\r\nContent-Disposition: inline");
 365.     }
 366.  
 367. }
 368.  
 369. function get_form_data(){
 370.     global $REQUEST_METHOD;
 371.     global $HTTP_POST_VARS;
 372.     global $HTTP_GET_VARS;
 373.  
 374.     $vars = ($REQUEST_METHOD == 'GET') ? $HTTP_GET_VARS : $HTTP_POST_VARS;
 375.     //strip spaces from all fields
 376.     foreach ($vars as $k=>$v) $vars[$k] = trim($v);
 377.     return $vars;
 378. }
 379.  
 380. function check_form($vars){
 381.     global $referrers;
 382.     global $send_to;
 383.     global $subject;
 384.     global $HTTP_REFERER;
 385.  
 386.     $bedrijfsnaam = $_POST['bedrijfsnaam'];
 387.     $geslacht = $_POST['geslacht'];
 388.     $voornaam = $_POST['voornaam'];
 389.     $achternaam = $_POST['achternaam'];
 390.     $adres = $_POST['adres'];
 391.     $postcode = $_POST['postcode'];
 392.     $plaats = $_POST['plaats'];
 393.     $land = $_POST['land'];
 394.     $telefoon = $_POST['telefoon'];
 395.     $fax = $_POST['fax'];
 396.     $emailklant = $_POST['email_from'];
 397.     $website = $_POST['website'];
 398.  
 399.  
 400.     $errors = array();
 401.  
 402.  
 403.  if (!$geslacht){
 404.             $errors[1] = "<b>Heer/Mevrouw is niet gekozen";
 405.         }
 406.  if (!$adres){
 407.             $errors[4] = "<b>Adres veld is leeg";
 408.         }
 409.  if (!$postcode){
 410.             $errors[5] = "<b>Postcode veld is leeg";
 411.         }
 412.  if (!$plaats){
 413.             $errors[6] = "<b>Plaats veld is leeg";
 414.         }
 415.  if (!$telefoon){
 416.             $errors[7] = "<b>Telefoon nummer veld is leeg";
 417.         }
 418.  if (!$bedrijfsnaam){
 419.             $errors[8] = "<b>Bedrijfsnaam veld is leeg";
 420.         } 
 421.  
 422.     // check from email set
 423.     if (!strlen($vars['email_from'])){
 424.         $errors[] = "<b>Email adres veld is fout/niet ingevuld";
 425.     } else if (!check_email($vars['email_from'])){
 426.         $errors[] = "<b>Email adres veld is leeg/incorrect";        
 427.     }                 
 428.     if (!strlen($send_to) && !strlen($vars['email_to'])){
 429.         $errors[] = "<b>Ontvangende email adres leeg (check configuratie)";
 430.     } else if (!strlen($send_to) && !check_email($vars['email_to'])){
 431.         //if to email specified in form, check it and display error
 432.         $errors[] = "<b>Ontvangende email adres incorrect";        
 433.     }
 434.     if (!strlen($vars['subject']) && !strlen($subject)){
 435.         $errors[] = "<b>Subject leeg (check configuratie)";
 436.     }
 437.     foreach ($vars as $k=>$v){
 438.         // check for required fields (end with _req)
 439.         if (preg_match('/^(.+?)_req$/i', $k, $m) && !strlen($v)){
 440.             $field_name = ucfirst($m[1]);
 441.             $errors[] = "Required field <b>$field_name leeg";
 442.         }
 443.  
 444.  
 445.  
 446.  
 447.  
 448.  
 449.   if (preg_match('/^(.+?)_req$/i', $k, $m) && !strlen($v)){
 450.             $field_name = ucfirst($m[1]);
 451.             $errors[] = "Required field <b>$field_name leeg";
 452.         }
 453.  if (preg_match('/^(.+?)_req$/i', $k, $m) && !strlen($v)){
 454.             $field_name = ucfirst($m[1]);
 455.             $errors[] = "Required field <b>$field_name leeg";
 456.         }
 457.  if (preg_match('/^(.+?)_req$/i', $k, $m) && !strlen($v)){
 458.             $field_name = ucfirst($m[1]);
 459.             $errors[] = "Required field <b>$field_name leeg";
 460.         }
 461.         // check for number fields (end with _num)
 462.         if (preg_match('/^(.+?)_num$/i', $k, $m) && strlen($v) && !is_numeric($v)){
 463.             $field_name = ucfirst($m[1]);
 464.             $errors[] = "Field <b>$field_name must contain only digits or be leeg";
 465.         }
 466.         // check for number & required fields (end with _reqnum)
 467.         if (preg_match('/^(.+?)_reqnum$/i', $k, $m) && !is_numeric($v)){
 468.             $field_name = ucfirst($m[1]);
 469.             $errors[] = "Field <b>$field_name must contain digits and only digits";
 470.         }
 471.     }
 472.  
 473.  
 474.     return $errors;
 475. }
 476.  
 477. function display_errors($errors){
 478. $errors = '<li>' . join('<li>', $errors);
 479. print <<
 480. <html>
 481.     <head>
 482. <title>TopEmaille.nl
 483. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="bestelformulier.css">
 484. </head>
 485.  
 486. <body bgcolor=white>
 487.     <h3 align=center>[color=red]Er is een fout opgetreden[/color]
 488.     <hr width=80%>
 489.     <table align=center>
 490.     $errors
 491.     </td>
 492.     <p align=center>
 493.     Vul de velden correct in s.v.p.<BR>
 494.  
 495. <a href="javascript: history.back(-1)">< Terug
 496.     </p>
 497.     <hr width=80%>
 498.     <center>
 499.     <font size=2>cartexpo.nl , 2005
 500.     </center>
 501. </body>
 502. EOF;
 503. }
 504.  
 505.  
 506. /**
 507. * Check email using regexes
 508. * @param string email
 509. * @return bool true if email valid, false if not
 510. */
 511. function check_email($email) {
 512.     #characters allowed on name: 0-9a-Z-._ on host: 0-9a-Z-. on between: @
 513.     if (!preg_match('/^[0-9a-zA-Z\.\-\_]+\@[0-9a-zA-Z\.\-]+$/', $email))
 514.         return false;
 515.  
 516.     #must start or end with alpha or num
 517.     if ( preg_match('/^[^0-9a-zA-Z]|[^0-9a-zA-Z]$/', $email))
 518.         return false;
 519.  
 520.     #name must end with alpha or num
 521.     if (!preg_match('/([0-9a-zA-Z_]{1})\@./',$email) )                    
 522.         return false;
 523.  
 524.     #host must start with alpha or num
 525.     if (!preg_match('/.\@([0-9a-zA-Z_]{1})/',$email) )                    
 526.         return false;
 527.  
 528.     #pair .- or -. or -- or .. not allowed
 529.     if ( preg_match('/.\.\-.|.\-\..|.\.\..|.\-\-./',$email) )
 530.         return false;
 531.  
 532.     #pair ._ or -_ or _. or _- or __ not allowed
 533.     if ( preg_match('/.\.\_.|.\-\_.|.\_\..|.\_\-.|.\_\_./',$email) )
 534.         return false;
 535.  
 536.     #host must end with '.' plus 2-5 alpha for TopLevelDomain
 537.     if (!preg_match('/\.([a-zA-Z]{2,5})$/',$email) )
 538.         return false;
 539.  
 540.     return true;
 541. }
 542.  
 543. do_formmail();
 544. ?>
 545.  
I hope some one can help me with this.

Greetzzzz

Leendert
Jul 8 '08 #1
Share this Question
Share on Google+
5 Replies


Markus
Expert 5K+
P: 6,050
There's no way I, nor others, will be able to read that.

Please use code tags when posting code in the forums.
Jul 8 '08 #2

P: 2
There's no way I, nor others, will be able to read that.

Please use code tags when posting code in the forums.
Is it possible that i send you the file??

Leendert
Jul 8 '08 #3

Markus
Expert 5K+
P: 6,050
550 lines of code!

Unfortunately it is time for me to leave for holiday!

In the nick-of-time, too.

Hopefully someone else will be able to help with that hefty code.

Kind regards.
Jul 8 '08 #4

Atli
Expert 5K+
P: 5,058
Hi.

Try the tips in this thread and see if you get any error messages.

A quick look at your code tells me you will probably get a few warnings and notices.

Try to solve them and post back if you run into any problems.
Jul 15 '08 #5

100+
P: 310
I would say just try it.

I migrated an entire database application that I developed over the past years for my company from PHP 4.x to PHP 4.x recently, and I didn't have to change any lines of code at all.

I did get a large amount of warnings about depreciated syntax and other syntax that did not meet with the PHP5 standards, but the code works as it did before.
Jul 16 '08 #6

Post your reply

Sign in to post your reply or Sign up for a free account.