473,832 Members | 2,138 Online
Bytes | Software Development & Data Engineering Community
+ Post

Home Posts Topics Members FAQ

Anyone know how to work with Xpath in XmlNode ? Need some help with this please.

Hello, i need to help here.

I have a xmlnode as you can se below (full xml is in the bottom). I
wonder how i can get the values inside the CSammanstallnin gLista .
<CSammanstallni ng Id="Omrade" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Områd e</Rubrik>
<Text>Kallhäl l. Fabriksvägen, Hus S, JÄRFÄLLA</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="OmradesNamn " DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Områd e</Rubrik>
<Text>Kallhäl l</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="KommunOmrad eAdress" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Områd e</Rubrik>
<Text>Järfäll a, Kallhäll, Fabriksvägen, Hus S</Text>
</CSammanstallnin g>
I want to grab the values inside the CSammanstallnin g, i have been
trying to use the Xpath with no luck, need to help to get it going.
obj.SelectNodes ("/CSammanstallnin gLista");
foreach (XmlNode xn in obj)
{
if (xn.LocalName == "CSammanstallni ngLista")
{
XmlNodeList test = xn.ChildNodes;
??????????????? ???????
}
}
Thanks alot !
Jeppe
<CMLokal xmlns="">
<Aktiv>-1</Aktiv>
<bShowKrKvmAr >-1</bShowKrKvmAr>
<cdStatus>2IV3Q 9RV3VFPNQCK</cdStatus>
<cdUpplatelseFo rm>2HCBJ04A3RD2 G4AU</cdUpplatelseFor m>
<DateChanged>20 07-03-02 10:59:38</DateChanged>
<DateCreated>20 03-12-17 16:55:02</DateCreated>
<sFastighetsBet eckning>Kallhäl l 1:22</sFastighetsBete ckning>
<GUID>2V4C6S4T6 FE8T9C6</GUID>
<GUIDAgare>311B JE1FRLHDT5ES</GUIDAgare>
<LokalNr>109 2002</LokalNr>
<Namn>Kontor, 109 2002, 105 m², Fabriksvägen, Hus S, JÄRFÄLLA</
Namn>
<Priority>0</Priority>
<ServerDateCrea ted>2007-03-01 12:43:50</ServerDateCreat ed>
<ServerDateChan ged>2007-04-02 11:12:31</ServerDateChang ed>
<tcdUpplatelseF orm>Hyresrätt</tcdUpplatelseFo rm>
<tcdStatus>Hyre sledig</tcdStatus>
- <CSAdress>
<Gatuadress>Fab riksvägen, Hus S</Gatuadress>
<Postnummer>1 76 71</Postnummer>
<Postadress>JÄR FÄLLA</Postadress>
<Relation>1</Relation>
</CSAdress>
- <CSKommun>
<Lan>Stockhol m</Lan>
<Kommun>Järfäll a</Kommun>
<Fors>Kallhäl l</Fors>
<Kyrkomedlem>-1</Kyrkomedlem>
<Skattesats>32, 2</Skattesats>
<KomGUID>2KQBCS MQBJNRT7FO</KomGUID>
<Relation>16</Relation>
</CSKommun>
- <CMOmrade>
<GUID>2UAI3I81G 9QH1G99</GUID>
<GUIDAgare>2TIS 2CONECI6HBAN</GUIDAgare>
<Aktiv>-1</Aktiv>
<DateCreated>20 03-09-10 08:28:36</DateCreated>
<DateChanged>20 03-09-29 08:57:44</DateChanged>
<Omrade>Kallhäl l</Omrade>
<Priority>0</Priority>
<OmrKommun>Järf älla</OmrKommun>
<VisaInternet >-1</VisaInternet>
<Relation>63</Relation>
</CMOmrade>
- <CMObjNr>
<lLopNr>51</lLopNr>
<sObjektNr>TJ-000051</sObjektNr>
<sInternetNr>2V 4C6S4T6FE8T9C6</sInternetNr>
<sForetagGUID>2 SERAMHJO4LRDGDG </sForetagGUID>
<sAnvandarGUID> 365Q5LJKTKBPVQC 8</sAnvandarGUID>
<Relation>56</Relation>
</CMObjNr>
- <CMKontrakt>
<bRantaRedoV>-1</bRantaRedoV>
<Relation>34</Relation>
</CMKontrakt>
- <CMByggTypRen >
<sByggAr>1910 </sByggAr>
<sOmbRenovAr />
<Relation>39</Relation>
</CMByggTypRen>
- <CBildLista>
- <CBild>
<KomplettURL>/common/capitex/misc/dbfile.aspx?
cache=7200&tabl e=CBild&GUID=3C OINDRLSK9263MV</KomplettURL>
<StorTumnagelBi ld>-1</StorTumnagelBil d>
<GUID>3COINDRLS K9263MV</GUID>
<Aktiv>-1</Aktiv>
<iOrdningsNumme r>1</iOrdningsNummer >
<Namn>IMG_164 8</Namn>
<bTillInterne t>-1</bTillInternet>
<bHuvudBild>-1</bHuvudBild>
<FilDatumTid>20 06-09-22 13:13:20</FilDatumTid>
<Kategori>2IIQF CDUF77UU83O</Kategori>
<FilStorlek>467 192</FilStorlek>
<FilTyp>JPG</FilTyp>
<HotspotData />
<tKategori>Inte riörbild</tKategori>
<Relation>111 </Relation>
</CBild>
- <CBild>
<KomplettURL>/common/capitex/misc/dbfile.aspx?
cache=7200&tabl e=CBild&GUID=31 NJ90J1773AIGL1</KomplettURL>
<StorTumnagelBi ld>-1</StorTumnagelBil d>
<GUID>31NJ90J17 73AIGL1</GUID>
<Aktiv>-1</Aktiv>
<iOrdningsNumme r>2</iOrdningsNummer >
<Namn>Interne t parkvillan</Namn>
<bTillInterne t>-1</bTillInternet>
<FilDatumTid>20 04-06-30 11:20:50</FilDatumTid>
<Kategori>2IIQF 8HN4630BNLH</Kategori>
<FilStorlek>283 050</FilStorlek>
<FilTyp>jpg</FilTyp>
<HotspotData />
<tKategori>Exte riörbild</tKategori>
<Relation>111 </Relation>
</CBild>
- <CBild>
<KomplettURL>/common/capitex/misc/dbfile.aspx?
cache=7200&tabl e=CBild&GUID=35 4S11P2FS5KGSU3</KomplettURL>
<StorTumnagelBi ld>-1</StorTumnagelBil d>
<GUID>354S11P2F S5KGSU3</GUID>
<Aktiv>-1</Aktiv>
<iOrdningsNumme r>3</iOrdningsNummer >
<Namn>bolinder_ strand02</Namn>
<bTillInterne t>-1</bTillInternet>
<FilDatumTid>20 05-04-19 15:42:12</FilDatumTid>
<Kategori>2IIQF 8HN4630BNLH</Kategori>
<FilStorlek>698 39</FilStorlek>
<FilTyp>jpg</FilTyp>
<HotspotData />
<tKategori>Exte riörbild</tKategori>
<Relation>111 </Relation>
</CBild>
</CBildLista>
- <CMAntRu>
<Beskrivning />
<SkrivAreaCa>-1</SkrivAreaCa>
<Relation>23</Relation>
</CMAntRu>
- <CMInternetOvFo >
<bOvrigt>-1</bOvrigt>
<bIndVerk>-1</bIndVerk>
<bVagBesk>-1</bVagBesk>
<bBostFast>-1</bBostFast>
<bInternet>-1</bInternet>
<bKartbild>-1</bKartbild>
<bIntrVisas>-1</bIntrVisas>
<bGatuadress>-1</bGatuadress>
<bUtokadBesk>-1</bUtokadBesk>
<bPlanritning >-1</bPlanritning>
<bExteriorbil d>-1</bExteriorbild>
<bInteriorbil d>-1</bInteriorbild>
<bKontorHotel l>-1</bKontorHotell>
<bVisningsLan k>-1</bVisningsLank>
<MatchOmrade>Ka llhäll</MatchOmrade>
<bIntrViaEpos t>-1</bIntrViaEpost>
<sIntrEpostMott agare>
Nils Wiklund <nils.wikl...@j m.se>
</sIntrEpostMotta gare>
<sSokord />
<bBudSMSMaklare n>-1</bBudSMSMaklaren >
<iSumIntresseAn m>1</iSumIntresseAnm >
<Relation>83</Relation>
</CMInternetOvFo>
- <CMHyrYtaList a>
- <CMHyrYta>
<GUID>2V4C760M2 FE8TA4O</GUID>
<DateChanged>20 07-03-01 08:20:49</DateChanged>
<iHyraSummaAr>1 </iHyraSummaAr>
<cdTyp>Kontor </cdTyp>
<lArea>105</lArea>
<iHyraAr>1</iHyraAr>
<cdVanPlan>BV </cdVanPlan>
<bShowKrKvmAr >-1</bShowKrKvmAr>
<Relation>75</Relation>
</CMHyrYta>
</CMHyrYtaLista>
- <CMOTLokal>
<GUID>2V4C6UUJG FE8TA0G</GUID>
<DateChanged>20 03-12-17 16:57:31</DateChanged>
<bKontor>-1</bKontor>
<ObjektTyp>Kont or</ObjektTyp>
<Relation>22</Relation>
</CMOTLokal>
- <CMVagBesk>
<sBeskrivning />
<Relation>49</Relation>
</CMVagBesk>
- <CMHiss>
<Relation>67</Relation>
</CMHiss>
- <CMPlanLLokal >
<GUID>2V4C6UUJG FE8TA0J</GUID>
<DateChanged>20 07-03-01 08:20:45</DateChanged>
<PlanLosning> I den s.k. Disponentvillan ligger denna ljusa och
fräscha lokal om cirka 105 kvm. Kontoret har fin utsikt över Mälaren
och villan ligger i vacker parkmiljö.</PlanLosning>
<Relation>76</Relation>
</CMPlanLLokal>
- <CMLghGar>
<Ovrigt>Fri parkering med gott om p-platser finns i området.</
Ovrigt>
<Sammanstallnin g />
<bSammanstallEj >-1</bSammanstallEj>
<Relation>18</Relation>
</CMLghGar>
- <CMOmgivning>
<memoOmgivning> Norr om Stockholm, beläget vid en skyddad fjärd i
Mälaren, ligger Bolinder Strand. Denna lediga lokal ligger i den s.k.
Disponentvillan med utsikt över vattnet. Bolinder Strands k-märkta
industriområde och det nybyggda bostadsområdet ligger i nära
anslutning till villan. Även en båthamn finns inom promenadavstånd .
Det natursköna läget och närheten till vattnet skapar unika
möjligheter. Flera av de befintliga hyresgästerna finns inom sport-
och fritidssektorn. </memoOmgivning>
<memoKommunikat ioner>På 5-10 minuters gångavstånd finns
pendeltågsstati onen med kvartstrafik till Stockholms city på cirka 25
minuter. Med bil tar man sig lättast hit via E 18 Enköpingsvägen. </
memoKommunikati oner>
<memoService>De t är gångavstånd till Kallhälls centrum som har
stort utbud av service t ex bankkontor, livsmedelsbutik er, kläd- och
skobutiker, folktandvård, frisörer, cafèer och restauranger.</
memoService>
<memoAllmant>Bo linder Mekaniska Verkstad, som bl.a tillverkade
spisar och ångmaskiner grundades av Jean och Carl Bolinder, 1906.
Under andra världskriget tillverkades här bl.a ammunition och
tältkaminer. Bolinder Fabriks AB såldes 1956 till Svenska
Maskinverken. 1979 lades produktionen ner och sedan dess har
småföretag hyrt lokalerna i Bolinders industriområde. Idag finns här
plats åt moderna kontor och lokala entreprenörer som vill arbeta i en
k-märkt industrimiljö.</memoAllmant>
<Relation>32</Relation>
</CMOmgivning>
- <CMAllmBesk>
<Beskrivning />
<Relation>86</Relation>
</CMAllmBesk>
- <CAnvandareList a>
- <CAnvandare>
<GUID>365Q5LJKT KBPVQC8</GUID>
<DateChanged>20 06-12-05 15:39:59</DateChanged>
<Namn>Tomas Jonson</Namn>
<TelefonDirekt> 08-7828854</TelefonDirekt>
<Kontaktperso n>-1</Kontaktperson>
<Initialer>TJ </Initialer>
<DateCreated>20 05-08-23 08:45:25</DateCreated>
<XTelefonDirekt >087828854</XTelefonDirekt>
- <Info>
<cdKontPersTyp> Förvaltare</cdKontPersTyp>
</Info>
- <CSEpostAdr>
<Epost>tomas.jo n...@jm.se</Epost>
<XEpost>tomas.j on...@jm.se</XEpost>
<Relation>4</Relation>
</CSEpostAdr>
- <CForetagInfo >
<GUID>2SERAMHJO 4LRDGDG</GUID>
<DateCreated>20 03-01-27 13:21:40</DateCreated>
<FakturaNr>1</FakturaNr>
<XVaxel>0878287 00</XVaxel>
<XTelefon1>0878 28836</XTelefon1>
<ArendeNr>1</ArendeNr>
<Namn>JM AB</Namn>
<DateChanged>20 04-11-08 11:02:44</DateChanged>
<Postadress>Tel egrafgatan 4, Solna</Postadress>
<Postnummer>1 69 82</Postnummer>
<Ort>STOCKHOL M</Ort>
<Vaxel>08-7828700</Vaxel>
<Telefon1>08-7828836</Telefon1>
<Fax>08-7828613</Fax>
<Hemsida>http ://www.jm.se</Hemsida>
<Moms>25</Moms>
<KundNr>6882</KundNr>
<ObjektLopnr> 1</ObjektLopnr>
- <Info>
<bHuvudForeta g>-1</bHuvudForetag>
</Info>
- <CSEpostAdr>
<Epost>
JM AB <>
</Epost>
<Relation>4</Relation>
</CSEpostAdr>
</CForetagInfo>
- <CForetagInfoLi sta>
- <CForetagInfo >
<GUID>2SERAMHJO 4LRDGDG</GUID>
<DateCreated>20 03-01-27 13:21:40</DateCreated>
<FakturaNr>1</FakturaNr>
<XVaxel>0878287 00</XVaxel>
<XTelefon1>0878 28836</XTelefon1>
<ArendeNr>1</ArendeNr>
<Namn>JM AB</Namn>
<DateChanged>20 04-11-08 11:02:44</DateChanged>
<Postadress>Tel egrafgatan 4, Solna</Postadress>
<Postnummer>1 69 82</Postnummer>
<Ort>STOCKHOL M</Ort>
<Vaxel>08-7828700</Vaxel>
<Telefon1>08-7828836</Telefon1>
<Fax>08-7828613</Fax>
<Hemsida>http ://www.jm.se</Hemsida>
<Moms>25</Moms>
<KundNr>6882</KundNr>
<ObjektLopnr> 1</ObjektLopnr>
- <Info>
<bHuvudForeta g>-1</bHuvudForetag>
</Info>
- <CSEpostAdr>
<Epost>
JM AB <>
</Epost>
<Relation>4</Relation>
</CSEpostAdr>
</CForetagInfo>
</CForetagInfoLis ta>
</CAnvandare>
</CAnvandareLista >
- <CForetagInfo >
<GUID>2SERAMHJO 4LRDGDG</GUID>
<DateCreated>20 03-01-27 13:21:40</DateCreated>
<FakturaNr>1</FakturaNr>
<XVaxel>0878287 00</XVaxel>
<XTelefon1>0878 28836</XTelefon1>
<ArendeNr>1</ArendeNr>
<Namn>JM AB</Namn>
<DateChanged>20 04-11-08 11:02:44</DateChanged>
<Postadress>Tel egrafgatan 4, Solna</Postadress>
<Postnummer>1 69 82</Postnummer>
<Ort>STOCKHOL M</Ort>
<Vaxel>08-7828700</Vaxel>
<Telefon1>08-7828836</Telefon1>
<Fax>08-7828613</Fax>
<Hemsida>http ://www.jm.se</Hemsida>
<Moms>25</Moms>
<KundNr>6882</KundNr>
<ObjektLopnr> 1</ObjektLopnr>
- <Info>
<bHuvudForeta g>-1</bHuvudForetag>
</Info>
- <CSEpostAdr>
<Epost>
JM AB <>
</Epost>
<Relation>4</Relation>
</CSEpostAdr>
</CForetagInfo>
- <CForetagInfoLi sta>
- <CForetagInfo >
<GUID>2SERAMHJO 4LRDGDG</GUID>
<DateCreated>20 03-01-27 13:21:40</DateCreated>
<FakturaNr>1</FakturaNr>
<XVaxel>0878287 00</XVaxel>
<XTelefon1>0878 28836</XTelefon1>
<ArendeNr>1</ArendeNr>
<Namn>JM AB</Namn>
<DateChanged>20 04-11-08 11:02:44</DateChanged>
<Postadress>Tel egrafgatan 4, Solna</Postadress>
<Postnummer>1 69 82</Postnummer>
<Ort>STOCKHOL M</Ort>
<Vaxel>08-7828700</Vaxel>
<Telefon1>08-7828836</Telefon1>
<Fax>08-7828613</Fax>
<Hemsida>http ://www.jm.se</Hemsida>
<Moms>25</Moms>
<KundNr>6882</KundNr>
<ObjektLopnr> 1</ObjektLopnr>
- <Info>
<bHuvudForeta g>-1</bHuvudForetag>
</Info>
- <CSEpostAdr>
<Epost>
JM AB <>
</Epost>
<Relation>4</Relation>
</CSEpostAdr>
</CForetagInfo>
</CForetagInfoLis ta>
<CMVisningLis ta />
- <CSammanstallni ngLista xmlns:xslutil=" urn:xslutil">
- <CSammanstallni ng Id="Omrade" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Områd e</Rubrik>
<Text>Kallhäl l. Fabriksvägen, Hus S, JÄRFÄLLA</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="OmradesNamn " DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Områd e</Rubrik>
<Text>Kallhäl l</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="KommunOmrad eAdress" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Områd e</Rubrik>
<Text>Järfäll a, Kallhäll, Fabriksvägen, Hus S</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Saljandebes kr">
<Rubrik>Beskriv ning</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Typ">
<Rubrik>Typ</Rubrik>
<Text>Kontor</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Adress" KeepLF="1" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Adres s</Rubrik>
<Text>Fabriksvä gen, Hus S</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Kommun">
<Rubrik>Kommu n</Rubrik>
<Text>Järfäll a</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Land" DefaultInclude= "0" KeepLF="1">
<Rubrik>Land</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Storlekkvm " DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Area</Rubrik>
<Text>Lokalar ea ca 105 kvm</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Storlek">
<Rubrik>Area</Rubrik>
<Text>Lokalar ea ca 105 m²</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="StorlekHtml " DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Storlek </Rubrik>
<Text>
<table cellpadding="0" cellspacing="0"
class="StorlekH tmlTable">
<tr>
<td class="storlekr owrubr">Kontor& nbsp;</td>
<td class="storlekr owValue"105 m²</td>
</tr>
</table>
</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="StorlekHtml kvm" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Storlek </Rubrik>
<Text>
<table cellpadding="0" cellspacing="0"
class="StorlekH tmlTable">
<tr>
<td class="storlekr owrubr">Kontor& nbsp;</td>
<td class="storlekr owValue"105 kvm</td>
</tr>
</table>
</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="RumHtml" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Rum</Rubrik>
<Text>
<table cellpadding="0" cellspacing="0"
class="RumHtmlT able"></
table>
</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Avgift">
<Rubrik>Hyra</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Bud" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Budgivn ing pågår</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="HogstaBud" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Högst a bud</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Anbud">
<Rubrik>Anbud </Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="LghNr">
<Rubrik>Lgh nr</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Nummer">
<Rubrik>Numme r</Rubrik>
<Text>2V4C6S4T6 FE8T9C6 / 109 2002</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="NummerUtanG uid" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Numme r</Rubrik>
<Text>109 2002</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Byggar" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Byggå r</Rubrik>
<Text>1910</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="RenAr" DefaultInclude= "0" KeepLF="1">
<Rubrik>Renover ingsår</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Fastighetsb eteckning" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Beteckn ing</Rubrik>
<Text>Kallhäl l 1:22</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Byggnadssat t">
<Rubrik>Byggnad ssätt</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Planlosning " KeepLF="1">
<Rubrik>Planlös ning</Rubrik>
<Text>I den s.k. Disponentvillan ligger denna ljusa och fräscha
lokal om cirka 105 kvm. Kontoret har fin utsikt över Mälaren och
villan ligger i vacker parkmiljö.</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Utrustning " KeepLF="1">
<Rubrik>Utrustn ing</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Uteplats" KeepLF="1">
<Rubrik>Uteplat s</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Ekonomi" KeepLF="1">
<Rubrik>Ekonomi </Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="EkonomiBygg nader" KeepLF="1">
<Rubrik>Ekonomi byggnader</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="EkonomiBygg naderHtml" KeepLF="1">
<Rubrik>
<span class="ObjExhib it">Ekonomibygg nader</span>
</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Mark" KeepLF="1">
<Rubrik>Mark</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="MarkHtml" KeepLF="1">
<Rubrik>
<span class="ObjExhib it">Mark</span>
<br/>
</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Servitut">
<Rubrik>Servitu t</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Planbest">
<Rubrik>Planbes t</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Parkering" >
<Rubrik>Parkeri ng</Rubrik>
<Text>Fri parkering med gott om p-platser finns i området.</
Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="VagBesk" KeepLF="1">
<Rubrik>Vägbesk rivning</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="VagbeskOavs ettKryss" KeepLF="1"
DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Vägbesk rivning</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Tilltrade" >
<Rubrik>Tillträ de</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Omgivning" KeepLF="1">
<Rubrik>Omgivni ng</Rubrik>
<Text>Norr om Stockholm, beläget vid en skyddad fjärd i
Mälaren,
ligger Bolinder Strand. Denna lediga lokal ligger i den s.k.
Disponentvillan med utsikt över vattnet. Bolinder Strands k-märkta
industriområde och det nybyggda bostadsområdet ligger i nära
anslutning till villan. Även en båthamn finns inom promenadavstånd .
Det natursköna läget och närheten till vattnet skapar unika
möjligheter. Flera av de befintliga hyresgästerna finns inom sport-
och fritidssektorn. </Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Kommunikati oner" KeepLF="1">
<Rubrik>Kommuni kationer</Rubrik>
<Text>På 5-10 minuters gångavstånd finns pendeltågsstati onen
med
kvartstrafik till Stockholms city på cirka 25 minuter. Med bil tar
man
sig lättast hit via E 18 Enköpingsvägen. </Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Service" KeepLF="1">
<Rubrik>Service </Rubrik>
<Text>Det är gångavstånd till Kallhälls centrum som har stort
utbud av service t ex bankkontor, livsmedelsbutik er, kläd- och
skobutiker, folktandvård, frisörer, cafèer och restauranger.</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Allmant" KeepLF="1">
<Rubrik>Allmänt </Rubrik>
<Text>Bolinde r Mekaniska Verkstad, som bl.a tillverkade spisar
och ångmaskiner grundades av Jean och Carl Bolinder, 1906. Under
andra
världskriget tillverkades här bl.a ammunition och tältkaminer.
Bolinder Fabriks AB såldes 1956 till Svenska Maskinverken. 1979 lades
produktionen ner och sedan dess har småföretag hyrt lokalerna i
Bolinders industriområde. Idag finns här plats åt moderna kontor och
lokala entreprenörer som vill arbeta i en k-märkt industrimiljö.</
Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Internet" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Interne tanslutning</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="TV" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>TV</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Hiss" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Hiss</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Garage">
<Rubrik>Garag e</Rubrik>
<Text>Fri parkering med gott om p-platser finns i området.</
Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Teknik" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Tekni sk data</Rubrik>
- <Text>
<cnt />
Apr 4 '07 #1
1 2881
I can't tell the exact path to the node CSammanstallnin gLista because the
sample is too large, however you can get the node regardless of where it is
in the document like this:

obj.SelectNodes ("//CSammanstallnin gLista")

if you want to find it in a specific location

obj.SelectNodes ("CMLokal/<other nodes to traverse to your destination
node>/CSammanstallnin gLista")

or if you only want the child nodes in CSammanstallnin gId

obj.SelectNodes ("//CSammanstallnin gLista/CSammanstallnin gId")

This assumes the "obj" is starting at the root node rather than somewhere
else in the document, like if you just opened the XPath document.

Rick
<je************ @yahoo.sewrote in message
news:11******** **************@ w1g2000hsg.goog legroups.com...
Hello, i need to help here.

I have a xmlnode as you can se below (full xml is in the bottom). I
wonder how i can get the values inside the CSammanstallnin gLista .
<CSammanstallni ng Id="Omrade" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Områd e</Rubrik>
<Text>Kallhäl l. Fabriksvägen, Hus S, JÄRFÄLLA</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="OmradesNamn " DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Områd e</Rubrik>
<Text>Kallhäl l</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="KommunOmrad eAdress" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Områd e</Rubrik>
<Text>Järfäll a, Kallhäll, Fabriksvägen, Hus S</Text>
</CSammanstallnin g>
I want to grab the values inside the CSammanstallnin g, i have been
trying to use the Xpath with no luck, need to help to get it going.
obj.SelectNodes ("/CSammanstallnin gLista");
foreach (XmlNode xn in obj)
{
if (xn.LocalName == "CSammanstallni ngLista")
{
XmlNodeList test = xn.ChildNodes;
??????????????? ???????
}
}
Thanks alot !
Jeppe
<CMLokal xmlns="">
<Aktiv>-1</Aktiv>
<bShowKrKvmAr >-1</bShowKrKvmAr>
<cdStatus>2IV3Q 9RV3VFPNQCK</cdStatus>
<cdUpplatelseFo rm>2HCBJ04A3RD2 G4AU</cdUpplatelseFor m>
<DateChanged>20 07-03-02 10:59:38</DateChanged>
<DateCreated>20 03-12-17 16:55:02</DateCreated>
<sFastighetsBet eckning>Kallhäl l 1:22</sFastighetsBete ckning>
<GUID>2V4C6S4T6 FE8T9C6</GUID>
<GUIDAgare>311B JE1FRLHDT5ES</GUIDAgare>
<LokalNr>109 2002</LokalNr>
<Namn>Kontor, 109 2002, 105 m², Fabriksvägen, Hus S, JÄRFÄLLA</
Namn>
<Priority>0</Priority>
<ServerDateCrea ted>2007-03-01 12:43:50</ServerDateCreat ed>
<ServerDateChan ged>2007-04-02 11:12:31</ServerDateChang ed>
<tcdUpplatelseF orm>Hyresrätt</tcdUpplatelseFo rm>
<tcdStatus>Hyre sledig</tcdStatus>
- <CSAdress>
<Gatuadress>Fab riksvägen, Hus S</Gatuadress>
<Postnummer>1 76 71</Postnummer>
<Postadress>JÄR FÄLLA</Postadress>
<Relation>1</Relation>
</CSAdress>
- <CSKommun>
<Lan>Stockhol m</Lan>
<Kommun>Järfäll a</Kommun>
<Fors>Kallhäl l</Fors>
<Kyrkomedlem>-1</Kyrkomedlem>
<Skattesats>32, 2</Skattesats>
<KomGUID>2KQBCS MQBJNRT7FO</KomGUID>
<Relation>16</Relation>
</CSKommun>
- <CMOmrade>
<GUID>2UAI3I81G 9QH1G99</GUID>
<GUIDAgare>2TIS 2CONECI6HBAN</GUIDAgare>
<Aktiv>-1</Aktiv>
<DateCreated>20 03-09-10 08:28:36</DateCreated>
<DateChanged>20 03-09-29 08:57:44</DateChanged>
<Omrade>Kallhäl l</Omrade>
<Priority>0</Priority>
<OmrKommun>Järf älla</OmrKommun>
<VisaInternet >-1</VisaInternet>
<Relation>63</Relation>
</CMOmrade>
- <CMObjNr>
<lLopNr>51</lLopNr>
<sObjektNr>TJ-000051</sObjektNr>
<sInternetNr>2V 4C6S4T6FE8T9C6</sInternetNr>
<sForetagGUID>2 SERAMHJO4LRDGDG </sForetagGUID>
<sAnvandarGUID> 365Q5LJKTKBPVQC 8</sAnvandarGUID>
<Relation>56</Relation>
</CMObjNr>
- <CMKontrakt>
<bRantaRedoV>-1</bRantaRedoV>
<Relation>34</Relation>
</CMKontrakt>
- <CMByggTypRen >
<sByggAr>1910 </sByggAr>
<sOmbRenovAr />
<Relation>39</Relation>
</CMByggTypRen>
- <CBildLista>
- <CBild>
<KomplettURL>/common/capitex/misc/dbfile.aspx?
cache=7200&tabl e=CBild&GUID=3C OINDRLSK9263MV</KomplettURL>
<StorTumnagelBi ld>-1</StorTumnagelBil d>
<GUID>3COINDRLS K9263MV</GUID>
<Aktiv>-1</Aktiv>
<iOrdningsNumme r>1</iOrdningsNummer >
<Namn>IMG_164 8</Namn>
<bTillInterne t>-1</bTillInternet>
<bHuvudBild>-1</bHuvudBild>
<FilDatumTid>20 06-09-22 13:13:20</FilDatumTid>
<Kategori>2IIQF CDUF77UU83O</Kategori>
<FilStorlek>467 192</FilStorlek>
<FilTyp>JPG</FilTyp>
<HotspotData />
<tKategori>Inte riörbild</tKategori>
<Relation>111 </Relation>
</CBild>
- <CBild>
<KomplettURL>/common/capitex/misc/dbfile.aspx?
cache=7200&tabl e=CBild&GUID=31 NJ90J1773AIGL1</KomplettURL>
<StorTumnagelBi ld>-1</StorTumnagelBil d>
<GUID>31NJ90J17 73AIGL1</GUID>
<Aktiv>-1</Aktiv>
<iOrdningsNumme r>2</iOrdningsNummer >
<Namn>Interne t parkvillan</Namn>
<bTillInterne t>-1</bTillInternet>
<FilDatumTid>20 04-06-30 11:20:50</FilDatumTid>
<Kategori>2IIQF 8HN4630BNLH</Kategori>
<FilStorlek>283 050</FilStorlek>
<FilTyp>jpg</FilTyp>
<HotspotData />
<tKategori>Exte riörbild</tKategori>
<Relation>111 </Relation>
</CBild>
- <CBild>
<KomplettURL>/common/capitex/misc/dbfile.aspx?
cache=7200&tabl e=CBild&GUID=35 4S11P2FS5KGSU3</KomplettURL>
<StorTumnagelBi ld>-1</StorTumnagelBil d>
<GUID>354S11P2F S5KGSU3</GUID>
<Aktiv>-1</Aktiv>
<iOrdningsNumme r>3</iOrdningsNummer >
<Namn>bolinder_ strand02</Namn>
<bTillInterne t>-1</bTillInternet>
<FilDatumTid>20 05-04-19 15:42:12</FilDatumTid>
<Kategori>2IIQF 8HN4630BNLH</Kategori>
<FilStorlek>698 39</FilStorlek>
<FilTyp>jpg</FilTyp>
<HotspotData />
<tKategori>Exte riörbild</tKategori>
<Relation>111 </Relation>
</CBild>
</CBildLista>
- <CMAntRu>
<Beskrivning />
<SkrivAreaCa>-1</SkrivAreaCa>
<Relation>23</Relation>
</CMAntRu>
- <CMInternetOvFo >
<bOvrigt>-1</bOvrigt>
<bIndVerk>-1</bIndVerk>
<bVagBesk>-1</bVagBesk>
<bBostFast>-1</bBostFast>
<bInternet>-1</bInternet>
<bKartbild>-1</bKartbild>
<bIntrVisas>-1</bIntrVisas>
<bGatuadress>-1</bGatuadress>
<bUtokadBesk>-1</bUtokadBesk>
<bPlanritning >-1</bPlanritning>
<bExteriorbil d>-1</bExteriorbild>
<bInteriorbil d>-1</bInteriorbild>
<bKontorHotel l>-1</bKontorHotell>
<bVisningsLan k>-1</bVisningsLank>
<MatchOmrade>Ka llhäll</MatchOmrade>
<bIntrViaEpos t>-1</bIntrViaEpost>
<sIntrEpostMott agare>
Nils Wiklund <nils.wikl...@j m.se>
</sIntrEpostMotta gare>
<sSokord />
<bBudSMSMaklare n>-1</bBudSMSMaklaren >
<iSumIntresseAn m>1</iSumIntresseAnm >
<Relation>83</Relation>
</CMInternetOvFo>
- <CMHyrYtaList a>
- <CMHyrYta>
<GUID>2V4C760M2 FE8TA4O</GUID>
<DateChanged>20 07-03-01 08:20:49</DateChanged>
<iHyraSummaAr>1 </iHyraSummaAr>
<cdTyp>Kontor </cdTyp>
<lArea>105</lArea>
<iHyraAr>1</iHyraAr>
<cdVanPlan>BV </cdVanPlan>
<bShowKrKvmAr >-1</bShowKrKvmAr>
<Relation>75</Relation>
</CMHyrYta>
</CMHyrYtaLista>
- <CMOTLokal>
<GUID>2V4C6UUJG FE8TA0G</GUID>
<DateChanged>20 03-12-17 16:57:31</DateChanged>
<bKontor>-1</bKontor>
<ObjektTyp>Kont or</ObjektTyp>
<Relation>22</Relation>
</CMOTLokal>
- <CMVagBesk>
<sBeskrivning />
<Relation>49</Relation>
</CMVagBesk>
- <CMHiss>
<Relation>67</Relation>
</CMHiss>
- <CMPlanLLokal >
<GUID>2V4C6UUJG FE8TA0J</GUID>
<DateChanged>20 07-03-01 08:20:45</DateChanged>
<PlanLosning> I den s.k. Disponentvillan ligger denna ljusa och
fräscha lokal om cirka 105 kvm. Kontoret har fin utsikt över Mälaren
och villan ligger i vacker parkmiljö.</PlanLosning>
<Relation>76</Relation>
</CMPlanLLokal>
- <CMLghGar>
<Ovrigt>Fri parkering med gott om p-platser finns i området.</
Ovrigt>
<Sammanstallnin g />
<bSammanstallEj >-1</bSammanstallEj>
<Relation>18</Relation>
</CMLghGar>
- <CMOmgivning>
<memoOmgivning> Norr om Stockholm, beläget vid en skyddad fjärd i
Mälaren, ligger Bolinder Strand. Denna lediga lokal ligger i den s.k.
Disponentvillan med utsikt över vattnet. Bolinder Strands k-märkta
industriområde och det nybyggda bostadsområdet ligger i nära
anslutning till villan. Även en båthamn finns inom promenadavstånd .
Det natursköna läget och närheten till vattnet skapar unika
möjligheter. Flera av de befintliga hyresgästerna finns inom sport-
och fritidssektorn. </memoOmgivning>
<memoKommunikat ioner>På 5-10 minuters gångavstånd finns
pendeltågsstati onen med kvartstrafik till Stockholms city på cirka 25
minuter. Med bil tar man sig lättast hit via E 18 Enköpingsvägen. </
memoKommunikati oner>
<memoService>De t är gångavstånd till Kallhälls centrum som har
stort utbud av service t ex bankkontor, livsmedelsbutik er, kläd- och
skobutiker, folktandvård, frisörer, cafèer och restauranger.</
memoService>
<memoAllmant>Bo linder Mekaniska Verkstad, som bl.a tillverkade
spisar och ångmaskiner grundades av Jean och Carl Bolinder, 1906.
Under andra världskriget tillverkades här bl.a ammunition och
tältkaminer. Bolinder Fabriks AB såldes 1956 till Svenska
Maskinverken. 1979 lades produktionen ner och sedan dess har
småföretag hyrt lokalerna i Bolinders industriområde. Idag finns här
plats åt moderna kontor och lokala entreprenörer som vill arbeta i en
k-märkt industrimiljö.</memoAllmant>
<Relation>32</Relation>
</CMOmgivning>
- <CMAllmBesk>
<Beskrivning />
<Relation>86</Relation>
</CMAllmBesk>
- <CAnvandareList a>
- <CAnvandare>
<GUID>365Q5LJKT KBPVQC8</GUID>
<DateChanged>20 06-12-05 15:39:59</DateChanged>
<Namn>Tomas Jonson</Namn>
<TelefonDirekt> 08-7828854</TelefonDirekt>
<Kontaktperso n>-1</Kontaktperson>
<Initialer>TJ </Initialer>
<DateCreated>20 05-08-23 08:45:25</DateCreated>
<XTelefonDirekt >087828854</XTelefonDirekt>
- <Info>
<cdKontPersTyp> Förvaltare</cdKontPersTyp>
</Info>
- <CSEpostAdr>
<Epost>tomas.jo n...@jm.se</Epost>
<XEpost>tomas.j on...@jm.se</XEpost>
<Relation>4</Relation>
</CSEpostAdr>
- <CForetagInfo >
<GUID>2SERAMHJO 4LRDGDG</GUID>
<DateCreated>20 03-01-27 13:21:40</DateCreated>
<FakturaNr>1</FakturaNr>
<XVaxel>0878287 00</XVaxel>
<XTelefon1>0878 28836</XTelefon1>
<ArendeNr>1</ArendeNr>
<Namn>JM AB</Namn>
<DateChanged>20 04-11-08 11:02:44</DateChanged>
<Postadress>Tel egrafgatan 4, Solna</Postadress>
<Postnummer>1 69 82</Postnummer>
<Ort>STOCKHOL M</Ort>
<Vaxel>08-7828700</Vaxel>
<Telefon1>08-7828836</Telefon1>
<Fax>08-7828613</Fax>
<Hemsida>http ://www.jm.se</Hemsida>
<Moms>25</Moms>
<KundNr>6882</KundNr>
<ObjektLopnr> 1</ObjektLopnr>
- <Info>
<bHuvudForeta g>-1</bHuvudForetag>
</Info>
- <CSEpostAdr>
<Epost>
JM AB <>
</Epost>
<Relation>4</Relation>
</CSEpostAdr>
</CForetagInfo>
- <CForetagInfoLi sta>
- <CForetagInfo >
<GUID>2SERAMHJO 4LRDGDG</GUID>
<DateCreated>20 03-01-27 13:21:40</DateCreated>
<FakturaNr>1</FakturaNr>
<XVaxel>0878287 00</XVaxel>
<XTelefon1>0878 28836</XTelefon1>
<ArendeNr>1</ArendeNr>
<Namn>JM AB</Namn>
<DateChanged>20 04-11-08 11:02:44</DateChanged>
<Postadress>Tel egrafgatan 4, Solna</Postadress>
<Postnummer>1 69 82</Postnummer>
<Ort>STOCKHOL M</Ort>
<Vaxel>08-7828700</Vaxel>
<Telefon1>08-7828836</Telefon1>
<Fax>08-7828613</Fax>
<Hemsida>http ://www.jm.se</Hemsida>
<Moms>25</Moms>
<KundNr>6882</KundNr>
<ObjektLopnr> 1</ObjektLopnr>
- <Info>
<bHuvudForeta g>-1</bHuvudForetag>
</Info>
- <CSEpostAdr>
<Epost>
JM AB <>
</Epost>
<Relation>4</Relation>
</CSEpostAdr>
</CForetagInfo>
</CForetagInfoLis ta>
</CAnvandare>
</CAnvandareLista >
- <CForetagInfo >
<GUID>2SERAMHJO 4LRDGDG</GUID>
<DateCreated>20 03-01-27 13:21:40</DateCreated>
<FakturaNr>1</FakturaNr>
<XVaxel>0878287 00</XVaxel>
<XTelefon1>0878 28836</XTelefon1>
<ArendeNr>1</ArendeNr>
<Namn>JM AB</Namn>
<DateChanged>20 04-11-08 11:02:44</DateChanged>
<Postadress>Tel egrafgatan 4, Solna</Postadress>
<Postnummer>1 69 82</Postnummer>
<Ort>STOCKHOL M</Ort>
<Vaxel>08-7828700</Vaxel>
<Telefon1>08-7828836</Telefon1>
<Fax>08-7828613</Fax>
<Hemsida>http ://www.jm.se</Hemsida>
<Moms>25</Moms>
<KundNr>6882</KundNr>
<ObjektLopnr> 1</ObjektLopnr>
- <Info>
<bHuvudForeta g>-1</bHuvudForetag>
</Info>
- <CSEpostAdr>
<Epost>
JM AB <>
</Epost>
<Relation>4</Relation>
</CSEpostAdr>
</CForetagInfo>
- <CForetagInfoLi sta>
- <CForetagInfo >
<GUID>2SERAMHJO 4LRDGDG</GUID>
<DateCreated>20 03-01-27 13:21:40</DateCreated>
<FakturaNr>1</FakturaNr>
<XVaxel>0878287 00</XVaxel>
<XTelefon1>0878 28836</XTelefon1>
<ArendeNr>1</ArendeNr>
<Namn>JM AB</Namn>
<DateChanged>20 04-11-08 11:02:44</DateChanged>
<Postadress>Tel egrafgatan 4, Solna</Postadress>
<Postnummer>1 69 82</Postnummer>
<Ort>STOCKHOL M</Ort>
<Vaxel>08-7828700</Vaxel>
<Telefon1>08-7828836</Telefon1>
<Fax>08-7828613</Fax>
<Hemsida>http ://www.jm.se</Hemsida>
<Moms>25</Moms>
<KundNr>6882</KundNr>
<ObjektLopnr> 1</ObjektLopnr>
- <Info>
<bHuvudForeta g>-1</bHuvudForetag>
</Info>
- <CSEpostAdr>
<Epost>
JM AB <>
</Epost>
<Relation>4</Relation>
</CSEpostAdr>
</CForetagInfo>
</CForetagInfoLis ta>
<CMVisningLis ta />
- <CSammanstallni ngLista xmlns:xslutil=" urn:xslutil">
- <CSammanstallni ng Id="Omrade" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Områd e</Rubrik>
<Text>Kallhäl l. Fabriksvägen, Hus S, JÄRFÄLLA</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="OmradesNamn " DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Områd e</Rubrik>
<Text>Kallhäl l</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="KommunOmrad eAdress" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Områd e</Rubrik>
<Text>Järfäll a, Kallhäll, Fabriksvägen, Hus S</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Saljandebes kr">
<Rubrik>Beskriv ning</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Typ">
<Rubrik>Typ</Rubrik>
<Text>Kontor</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Adress" KeepLF="1" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Adres s</Rubrik>
<Text>Fabriksvä gen, Hus S</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Kommun">
<Rubrik>Kommu n</Rubrik>
<Text>Järfäll a</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Land" DefaultInclude= "0" KeepLF="1">
<Rubrik>Land</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Storlekkvm " DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Area</Rubrik>
<Text>Lokalar ea ca 105 kvm</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Storlek">
<Rubrik>Area</Rubrik>
<Text>Lokalar ea ca 105 m²</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="StorlekHtml " DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Storlek </Rubrik>
<Text>
<table cellpadding="0" cellspacing="0"
class="StorlekH tmlTable">
<tr>
<td class="storlekr owrubr">Kontor& nbsp;</td>
<td class="storlekr owValue"105 m²</td>
</tr>
</table>
</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="StorlekHtml kvm" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Storlek </Rubrik>
<Text>
<table cellpadding="0" cellspacing="0"
class="StorlekH tmlTable">
<tr>
<td class="storlekr owrubr">Kontor& nbsp;</td>
<td class="storlekr owValue"105 kvm</td>
</tr>
</table>
</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="RumHtml" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Rum</Rubrik>
<Text>
<table cellpadding="0" cellspacing="0"
class="RumHtmlT able"></
table>
</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Avgift">
<Rubrik>Hyra</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Bud" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Budgivn ing pågår</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="HogstaBud" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Högst a bud</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Anbud">
<Rubrik>Anbud </Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="LghNr">
<Rubrik>Lgh nr</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Nummer">
<Rubrik>Numme r</Rubrik>
<Text>2V4C6S4T6 FE8T9C6 / 109 2002</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="NummerUtanG uid" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Numme r</Rubrik>
<Text>109 2002</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Byggar" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Byggå r</Rubrik>
<Text>1910</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="RenAr" DefaultInclude= "0" KeepLF="1">
<Rubrik>Renover ingsår</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Fastighetsb eteckning" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Beteckn ing</Rubrik>
<Text>Kallhäl l 1:22</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Byggnadssat t">
<Rubrik>Byggnad ssätt</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Planlosning " KeepLF="1">
<Rubrik>Planlös ning</Rubrik>
<Text>I den s.k. Disponentvillan ligger denna ljusa och fräscha
lokal om cirka 105 kvm. Kontoret har fin utsikt över Mälaren och
villan ligger i vacker parkmiljö.</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Utrustning " KeepLF="1">
<Rubrik>Utrustn ing</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Uteplats" KeepLF="1">
<Rubrik>Uteplat s</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Ekonomi" KeepLF="1">
<Rubrik>Ekonomi </Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="EkonomiBygg nader" KeepLF="1">
<Rubrik>Ekonomi byggnader</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="EkonomiBygg naderHtml" KeepLF="1">
<Rubrik>
<span class="ObjExhib it">Ekonomibygg nader</span>
</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Mark" KeepLF="1">
<Rubrik>Mark</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="MarkHtml" KeepLF="1">
<Rubrik>
<span class="ObjExhib it">Mark</span>
<br/>
</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Servitut">
<Rubrik>Servitu t</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Planbest">
<Rubrik>Planbes t</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Parkering" >
<Rubrik>Parkeri ng</Rubrik>
<Text>Fri parkering med gott om p-platser finns i området.</
Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="VagBesk" KeepLF="1">
<Rubrik>Vägbesk rivning</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="VagbeskOavs ettKryss" KeepLF="1"
DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Vägbesk rivning</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Tilltrade" >
<Rubrik>Tillträ de</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Omgivning" KeepLF="1">
<Rubrik>Omgivni ng</Rubrik>
<Text>Norr om Stockholm, beläget vid en skyddad fjärd i
Mälaren,
ligger Bolinder Strand. Denna lediga lokal ligger i den s.k.
Disponentvillan med utsikt över vattnet. Bolinder Strands k-märkta
industriområde och det nybyggda bostadsområdet ligger i nära
anslutning till villan. Även en båthamn finns inom promenadavstånd .
Det natursköna läget och närheten till vattnet skapar unika
möjligheter. Flera av de befintliga hyresgästerna finns inom sport-
och fritidssektorn. </Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Kommunikati oner" KeepLF="1">
<Rubrik>Kommuni kationer</Rubrik>
<Text>På 5-10 minuters gångavstånd finns pendeltågsstati onen
med
kvartstrafik till Stockholms city på cirka 25 minuter. Med bil tar
man
sig lättast hit via E 18 Enköpingsvägen. </Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Service" KeepLF="1">
<Rubrik>Service </Rubrik>
<Text>Det är gångavstånd till Kallhälls centrum som har stort
utbud av service t ex bankkontor, livsmedelsbutik er, kläd- och
skobutiker, folktandvård, frisörer, cafèer och restauranger.</Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Allmant" KeepLF="1">
<Rubrik>Allmänt </Rubrik>
<Text>Bolinde r Mekaniska Verkstad, som bl.a tillverkade spisar
och ångmaskiner grundades av Jean och Carl Bolinder, 1906. Under
andra
världskriget tillverkades här bl.a ammunition och tältkaminer.
Bolinder Fabriks AB såldes 1956 till Svenska Maskinverken. 1979 lades
produktionen ner och sedan dess har småföretag hyrt lokalerna i
Bolinders industriområde. Idag finns här plats åt moderna kontor och
lokala entreprenörer som vill arbeta i en k-märkt industrimiljö.</
Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Internet" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Interne tanslutning</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="TV" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>TV</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Hiss" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Hiss</Rubrik>
<Text />
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Garage">
<Rubrik>Garag e</Rubrik>
<Text>Fri parkering med gott om p-platser finns i området.</
Text>
</CSammanstallnin g>
- <CSammanstallni ng Id="Teknik" DefaultInclude= "0">
<Rubrik>Tekni sk data</Rubrik>
- <Text>
<cnt />
Apr 4 '07 #2

This thread has been closed and replies have been disabled. Please start a new discussion.

Similar topics

5
2172
by: Chua Wen Ching | last post by:
Hi, I read from this tutorial at codeproject Question A: http://www.codeproject.com/csharp/GsXPathTutorial.asp regarding xpath.. but i try to apply in my situation, and can't get it work...
5
7937
by: Gnic | last post by:
Hi , I have an XmlDocument instance, I want to find a node in the xml, but I don't know it's path until runtime, for example <aaa> <bbb name="x"/> <aaa attr="y"> <ccc>sometext</ccc> </aaa>
0
1287
by: dotnetnoob | last post by:
Dim strFacilitFile As String = Func_Facilit(strJobSite) Dim xTempltDoc As New Xml.XmlDocument Dim xGpDoc As New Xml.XmlDocument Dim y As Integer = 0 'Dim intNxtInstNumb As Integer = NextInstanceNumber(strJobSite) Dim intNxtInstNumb As Integer = FacilitNxtInstNum(strFacilitFile) Do Dim intGpFlag As Integer If CInt(arlsGpYN.Item(y)) = 1 Then Dim intGpYNFlag As Integer = CInt(arlsGpYN.Item(intGpFlag))
2
8401
by: Claudio | last post by:
Hi I'm trying to use XPath queries with streaming XML, but I cannot make it working. The solution I'm trying to implement is: create a XmlNode as soon as I have a full XML element and use the SelectSingleNode method with the XPath query Here is a test console application i wrote to better demonstrate my issue and.. help you help me :)
3
4981
by: Jason Mobarak | last post by:
Hello -- I'm attempting to get a handle on how to do xpath queries with System.Xml -- so far the biggest hurdle has been how to deal with a default namespace. If I use the test xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <thing xmlns="urn:thing-schema-v1"> <foo>foo thing</foo> <bar>bar thing</bar>
1
1238
by: jesper_lofgren | last post by:
Hello, i need to help here. I have a xmlnode as you can se below (full xml is in the bottom). I wonder how i can get the values inside the CSammanstallningLista . <CSammanstallning Id="Omrade" DefaultInclude="0"> <Rubrik>Område</Rubrik> <Text>Kallhäll. Fabriksvägen, Hus S, JÄRFÄLLA</Text> </CSammanstallning> - <CSammanstallning Id="OmradesNamn" DefaultInclude="0">
2
7305
by: hary | last post by:
Hello, I have a C# application that is consuming a C# WebService. I am calling a method on the WebService and it is sending me back a response which contains an XmlDocument: string soapMessage = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'><soap:Body><validateStudent...
2
2702
by: surya926 | last post by:
Hello! I want to generate dynamicaly xpath in c#.net code from xml file which is having multiple child elements under parent element.The purpose of generating xpath is uses for calculation.The following is the code is hard coded mentioning particular nodes for calculating commission. public void CalculateCommissionAmount(string policyXML, string rate) { XmlDocument xmldoc = new XmlDocument(); xmldoc.Load(policyXML); XmlElement...
5
8392
by: coolnags | last post by:
I have an array of XmlNode which is returned after deserializing xml document. I have to search particlular XmlNode in the array based on the attribute "instrument" of Record XmlNode. Sample node lookes like this <Record instrument="VOD-US,USD,NORM,R"> <Field name="variant" type="2">R</Field> <Field name="hi" type="5">19.28</Field> </Record> any help will be appreciated.
0
9642
by: Hystou | last post by:
Most computers default to English, but sometimes we require a different language, especially when relocating. Forgot to request a specific language before your computer shipped? No problem! You can effortlessly switch the default language on Windows 10 without reinstalling. I'll walk you through it. First, let's disable language synchronization. With a Microsoft account, language settings sync across devices. To prevent any complications,...
0
10781
Oralloy
by: Oralloy | last post by:
Hello folks, I am unable to find appropriate documentation on the type promotion of bit-fields when using the generalised comparison operator "<=>". The problem is that using the GNU compilers, it seems that the internal comparison operator "<=>" tries to promote arguments from unsigned to signed. This is as boiled down as I can make it. Here is my compilation command: g++-12 -std=c++20 -Wnarrowing bit_field.cpp Here is the code in...
0
10499
jinu1996
by: jinu1996 | last post by:
In today's digital age, having a compelling online presence is paramount for businesses aiming to thrive in a competitive landscape. At the heart of this digital strategy lies an intricately woven tapestry of website design and digital marketing. It's not merely about having a website; it's about crafting an immersive digital experience that captivates audiences and drives business growth. The Art of Business Website Design Your website is...
0
9320
agi2029
by: agi2029 | last post by:
Let's talk about the concept of autonomous AI software engineers and no-code agents. These AIs are designed to manage the entire lifecycle of a software development project—planning, coding, testing, and deployment—without human intervention. Imagine an AI that can take a project description, break it down, write the code, debug it, and then launch it, all on its own.... Now, this would greatly impact the work of software developers. The idea...
1
7753
isladogs
by: isladogs | last post by:
The next Access Europe User Group meeting will be on Wednesday 1 May 2024 starting at 18:00 UK time (6PM UTC+1) and finishing by 19:30 (7.30PM). In this session, we are pleased to welcome a new presenter, Adolph Dupré who will be discussing some powerful techniques for using class modules. He will explain when you may want to use classes instead of User Defined Types (UDT). For example, to manage the data in unbound forms. Adolph will...
0
6951
by: conductexam | last post by:
I have .net C# application in which I am extracting data from word file and save it in database particularly. To store word all data as it is I am converting the whole word file firstly in HTML and then checking html paragraph one by one. At the time of converting from word file to html my equations which are in the word document file was convert into image. Globals.ThisAddIn.Application.ActiveDocument.Select();...
0
5624
by: TSSRALBI | last post by:
Hello I'm a network technician in training and I need your help. I am currently learning how to create and manage the different types of VPNs and I have a question about LAN-to-LAN VPNs. The last exercise I practiced was to create a LAN-to-LAN VPN between two Pfsense firewalls, by using IPSEC protocols. I succeeded, with both firewalls in the same network. But I'm wondering if it's possible to do the same thing, with 2 Pfsense firewalls...
2
3972
muto222
by: muto222 | last post by:
How can i add a mobile payment intergratation into php mysql website.
3
3078
bsmnconsultancy
by: bsmnconsultancy | last post by:
In today's digital era, a well-designed website is crucial for businesses looking to succeed. Whether you're a small business owner or a large corporation in Toronto, having a strong online presence can significantly impact your brand's success. BSMN Consultancy, a leader in Website Development in Toronto offers valuable insights into creating effective websites that not only look great but also perform exceptionally well. In this comprehensive...

By using Bytes.com and it's services, you agree to our Privacy Policy and Terms of Use.

To disable or enable advertisements and analytics tracking please visit the manage ads & tracking page.