By using this site, you agree to our updated Privacy Policy and our Terms of Use. Manage your Cookies Settings.
464,689 Members | 1,110 Online
Bytes IT Community
+ Ask a Question
Need help? Post your question and get tips & solutions from a community of 464,689 IT Pros & Developers. It's quick & easy.

Re: Rytkösen lähtöoletukset kaatuneet fotonien energiaan liittyvien rtistiriitaisuuksien vuoksi?

P: n/a
Oli taas härski vedätys ydinalaltamme. Eli ei antanut Kalli julkisuuteen
edes sitä laajasti tunnettua faktaa, että hänen mm. 60v juhlat järjesti, kas
kummaa TVO! Olisi toimittajilta kyllä ollut minimi vaatia edes näin räikeää
faktaa esille.

Mutta kuten olemme saaneet tottua ydinhallinnon tekemiin
rötös/lahjusjuttuepäilyihin ei maassamme tietysti kukaan yksinkertaisesti
uskalla kajota. Ei vaikka kyseessä oli siis juttu, joka on laajasti jo nyt
paikkakunnilla tiedossa.

No toki Lipposen kaltaiset massarahavirrat ydinalalta on klassikkoja ja
niin maare perusteellisen hiljaa ollaan mm. Lipposen nykyrahoittajan
ydinalan lonkeroista myös näissä. Sopii kysyä, että halutaanko totuutta
ydinkorruptiomme tasoista oikeasti edes etsiä?(
Jun 27 '08 #1
Share this question for a faster answer!
Share on Google+

This discussion thread is closed

Replies have been disabled for this discussion.