By using this site, you agree to our updated Privacy Policy and our Terms of Use. Manage your Cookies Settings.
459,256 Members | 1,700 Online
Bytes IT Community
+ Ask a Question
Need help? Post your question and get tips & solutions from a community of 459,256 IT Pros & Developers. It's quick & easy.

Access 2000 ----> Access 97

P: n/a
Witam,

Mam pytanie dotycz±ce konwersji z access 2000 do 97.

Na co mam zwrócić uwagę przy projektowaniu bazy w a2k tak , aby
docelowo mogła pracować w a97 (np. split itp.)

Czy A2000 zawiera dużo ulepszeń (czytaj: bajerów) , które mog±
potencjalnie popsuć konwersję do A97.

Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam,

Paweł

Nov 13 '05 #1
Share this Question
Share on Google+
1 Reply


P: n/a
Sorry for mischoosing the language version of the newsgroup.

Użytkownik "Paweł "eGEO.pl"" <bi***@geodezja.biz> napisał w wiadomo¶ci
news:ca*********@news.onet.pl...
Witam,

Mam pytanie dotycz±ce konwersji z access 2000 do 97.

Na co mam zwrócić uwagę przy projektowaniu bazy w a2k tak , aby
docelowo mogła pracować w a97 (np. split itp.)

Czy A2000 zawiera dużo ulepszeń (czytaj: bajerów) , które mog±
potencjalnie popsuć konwersję do A97.

Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam,

Paweł

Nov 13 '05 #2

This discussion thread is closed

Replies have been disabled for this discussion.