By using this site, you agree to our updated Privacy Policy and our Terms of Use. Manage your Cookies Settings.
440,057 Members | 1,363 Online
Bytes IT Community
+ Ask a Question
Need help? Post your question and get tips & solutions from a community of 440,057 IT Pros & Developers. It's quick & easy.

shellExecuteAny and mailto

P: 4
hallo, ik heb volgende code in een database applicatie.
Expand|Select|Wrap|Line Numbers
 1. Private Sub txtMail_DblClick()
 2.     ShellExecuteAny hwnd, "open", "mailto:" & txtMail.Text, vbNullString, vbNullString, 5
 3. End Sub
en nu moet ik daar hier en daar wat aanpassen.
bovenstaande code zou een reeks emailadres;emailadres;emailadres;...
naar het klembord kopiŽren.
nu zou ik willen dat er telkens een , tussenkomt in plaats van een ;
spijtig genoeg snap ik niets van die hwnd (en vind ik daar moeilijk iets over)

enige tips ?

bedankt alvast
Nov 22 '06 #1
Share this Question
Share on Google+
1 Reply


100+
P: 267
hallo, ik heb volgende code in een database applicatie.
Expand|Select|Wrap|Line Numbers
 1. Private Sub txtMail_DblClick()
 2.     ShellExecuteAny hwnd, "open", "mailto:" & txtMail.Text, vbNullString, vbNullString, 5
 3. End Sub
en nu moet ik daar hier en daar wat aanpassen.
bovenstaande code zou een reeks emailadres;emailadres;emailadres;...
naar het klembord kopiŽren.
nu zou ik willen dat er telkens een , tussenkomt in plaats van een ;
spijtig genoeg snap ik niets van die hwnd (en vind ik daar moeilijk iets over)

enige tips ?

bedankt alvast
hallo

deze site is normaal in het engels, dus je hebt mazzel dat hier ook een aantal nederlanders zitten te 'chatten'

code is nagenoeg compleet:

Expand|Select|Wrap|Line Numbers
 1. Public Sub SendeMail()
 2.  
 3. Dim Success As Long
 4. Success = ShellExecute(0&, vbNullString, "mailto:" & EMAIL, vbNullString, "C:\", 1)
 5. End Sub
 6.  
 7.  
EMAIL staat voor het volledige email adres

next time in English please
Nov 22 '06 #2

Post your reply

Sign in to post your reply or Sign up for a free account.