By using this site, you agree to our updated Privacy Policy and our Terms of Use. Manage your Cookies Settings.
438,746 Members | 1,928 Online
Bytes IT Community
+ Ask a Question
Need help? Post your question and get tips & solutions from a community of 438,746 IT Pros & Developers. It's quick & easy.

Unikalny login

P: n/a
Witam,

Robię skrypt dopisywania nowego usera do bazy. Czy jest jaka¶ gotowa
funkcja, która sprawdza, czy w bazie jest już uzytkownik o takim samym
loginie ? Nie chce dopu¶cić, aby dwóch uzytkowników miało taki sam login.
Szukałem w phpMyAdmin ale nie ma tam nic w stylu UNIQUE.

pozdrawiam,
Hudson Hawk
Jul 17 '05 #1
Share this Question
Share on Google+
2 Replies


P: n/a
Lepsze po angielsku tutaj pisac, Leider können nur wenige Leute hier
polnisch lesen. De meesten van ons hebben engels als moderspraak.

Margaret

Hudson Hawk wrote:
Witam,

Robię skrypt dopisywania nowego usera do bazy. Czy jest jaka¶ gotowa
funkcja, która sprawdza, czy w bazie jest już uzytkownik o takim samym
loginie ? Nie chce dopu¶cić, aby dwóch uzytkowników miało taki sam login.
Szukałem w phpMyAdmin ale nie ma tam nic w stylu UNIQUE.

pozdrawiam,
Hudson Hawk


--
(To mail me, please change .not.invalid to .net, first.
Apologies for the inconvenience.)
Jul 17 '05 #2

P: n/a

"Hudson Hawk" <hu****@poczta.pnet.pl> wrote in message
news:cc**********@atlantis.news.tpi.pl...
Witam,

Robię skrypt dopisywania nowego usera do bazy. Czy jest jaka¶ gotowa
funkcja, która sprawdza, czy w bazie jest już uzytkownik o takim samym
loginie ? Nie chce dopu¶cić, aby dwóch uzytkowników miało taki sam login.
Szukałem w phpMyAdmin ale nie ma tam nic w stylu UNIQUE.

pozdrawiam,
Hudson Hawk


Nie ma takiej funkcji. Musisz najpiew prawdizic, czy ten login juz istnieje
w bazie. To przeciez nie jest tak trudnie.
Jul 17 '05 #3

This discussion thread is closed

Replies have been disabled for this discussion.