467,104 Members | 1,032 Online
Bytes | Developer Community
Ask Question

Home New Posts Topics Members FAQ

Post your question to a community of 467,104 developers. It's quick & easy.

Unikalny login

Witam,

Robię skrypt dopisywania nowego usera do bazy. Czy jest jaka¶ gotowa
funkcja, która sprawdza, czy w bazie jest już uzytkownik o takim samym
loginie ? Nie chce dopu¶cić, aby dwóch uzytkowników miało taki sam login.
Szukałem w phpMyAdmin ale nie ma tam nic w stylu UNIQUE.

pozdrawiam,
Hudson Hawk
Jul 17 '05 #1
  • viewed: 1620
Share:
2 Replies
Lepsze po angielsku tutaj pisac, Leider können nur wenige Leute hier
polnisch lesen. De meesten van ons hebben engels als moderspraak.

Margaret

Hudson Hawk wrote:
Witam,

Robię skrypt dopisywania nowego usera do bazy. Czy jest jaka¶ gotowa
funkcja, która sprawdza, czy w bazie jest już uzytkownik o takim samym
loginie ? Nie chce dopu¶cić, aby dwóch uzytkowników miało taki sam login.
Szukałem w phpMyAdmin ale nie ma tam nic w stylu UNIQUE.

pozdrawiam,
Hudson Hawk


--
(To mail me, please change .not.invalid to .net, first.
Apologies for the inconvenience.)
Jul 17 '05 #2

"Hudson Hawk" <hu****@poczta.pnet.pl> wrote in message
news:cc**********@atlantis.news.tpi.pl...
Witam,

Robię skrypt dopisywania nowego usera do bazy. Czy jest jaka¶ gotowa
funkcja, która sprawdza, czy w bazie jest już uzytkownik o takim samym
loginie ? Nie chce dopu¶cić, aby dwóch uzytkowników miało taki sam login.
Szukałem w phpMyAdmin ale nie ma tam nic w stylu UNIQUE.

pozdrawiam,
Hudson Hawk


Nie ma takiej funkcji. Musisz najpiew prawdizic, czy ten login juz istnieje
w bazie. To przeciez nie jest tak trudnie.
Jul 17 '05 #3

This discussion thread is closed

Replies have been disabled for this discussion.

Similar topics

3 posts views Thread by koolyio | last post: by
5 posts views Thread by Simon | last post: by
1 post views Thread by Tom Jones | last post: by
2 posts views Thread by Beginner | last post: by
4 posts views Thread by nicholas | last post: by
2 posts views Thread by IdleBrain | last post: by
13 posts views Thread by Apostle | last post: by
By using this site, you agree to our Privacy Policy and Terms of Use.