470,833 Members | 1,634 Online
Bytes | Developer Community
New Post

Home Posts Topics Members FAQ

Post your question to a community of 470,833 developers. It's quick & easy.

Podwójne queries - MySQL

Witam,

Napisałem na bazy-danych, ale napiszę też tu. Może kto¶ się
spotkał z podobnym błędem.

Bł±d ujawnił się gdy pewna opcja na mojej stronie zaczęła się
dziwinie zachowywać. Otóz logowane queries wskazuj± na to że
niektóre z nich uruchamiaj± się dwukrotnie ... (tak bez powodu)
Ponadto, w niektórych miejscach (aplikacja PHP) uruchamiaj± sie
regułki których tam nie powinno być. W czym może tkwić problem? A
może to nie baza tylko PHP? (ADOdb użyty jako klasa)

Pozdrawiam,
Szymon

Feb 27 '06 #1
1 1216
OMG, LOL. Sorry. Wrong group. :D

Feb 27 '06 #2

This discussion thread is closed

Replies have been disabled for this discussion.

Similar topics

1 post views Thread by PowerLifter1450 | last post: by
4 posts views Thread by Federico | last post: by
13 posts views Thread by Ciaran | last post: by
Atli
6 posts views Thread by Atli | last post: by
2 posts views Thread by Alan M Dunsmuir | last post: by
By using this site, you agree to our Privacy Policy and Terms of Use.