By using this site, you agree to our updated Privacy Policy and our Terms of Use. Manage your Cookies Settings.
431,942 Members | 1,922 Online
Bytes IT Community
+ Ask a Question
Need help? Post your question and get tips & solutions from a community of 431,942 IT Pros & Developers. It's quick & easy.

Emailnotificatie (sorry, this message is in dutch)

P: n/a
Ik heb op een van mijn websites een forum (het yabba-forum) en nu wil ik
email-notoficatie toe gaan passen. Nu heb ik addreply.php al wel zo
aangepast dat ik telkens een email krijg na een reactie, maar dit wil ik dus
veranderen in leden die zich aangemeld hebben. Nu is mijn vraag alleen: HOE?

De mail-functie die ik nu heb staan (om alleen naar de webmaster te mailen
is:
<?php mail("<in**@mijnpagina.nl>","Nieuwe reactie op forum","Beste
Forumgebruiker,\n\nEr is een reactie geplaatst in een topic waarbij u zich
heeft aangemeld voor emailnotificatie.\nOm direct naar de betreffende topic
te gaan kun je klikken op de volgende link: http://$link","From:
Mijnpagina.nl <no*****@mijnpagina.nl>"); ?>

Ik zat zelf te denken om in de table TOPIC een kolom bij te maken
"emailnotification" zodat als er een reply gegeven wordt... het ID van de
user in die kolom komt te staan (bij de juiste topic). Maar kunnen er dan
ook meerdere ID's komen te staan?
Jul 17 '05 #1
Share this Question
Share on Google+
7 Replies


P: n/a

"Arjan" <c> schreef in bericht
news:3f*********************@news.wanadoo.nl...

Ik zat zelf te denken om in de table TOPIC een kolom bij te maken
"emailnotification" zodat als er een reply gegeven wordt... het ID van de
user in die kolom komt te staan (bij de juiste topic). Maar kunnen er dan
ook meerdere ID's komen te staan?


Dit zou je kunnen doen, bijv. door de id's comma-seperated op te slaan:

1,2,3 etc...

Dit converteer je naar een array die je vervolgens kan verwerken. Je moet
dan wel een mechanisme toevoegen dat deze kolom bijhoudt want het lijkt me
dat de opgeslagen id's kunnen worden weggehaald wanneer de notificaties
verzonden zijn.
JW

Jul 17 '05 #2

P: n/a
> Dit converteer je naar een array die je vervolgens kan verwerken. Je moet
dan wel een mechanisme toevoegen dat deze kolom bijhoudt want het lijkt me
dat de opgeslagen id's kunnen worden weggehaald wanneer de notificaties
verzonden zijn.
Opzich hoeven ze niet worden weggehaald als deze verzonden is... dus
eigenlijk is het gewoon een kwestie van invoeren... maar hoe zorg ik dat een
ID niet vervangen wordt door de nieuwe maar er gewoon bij komt te staan
(dmv een komma)
"Janwillem Borleffs" <jw@jwscripts.com> schreef in bericht
news:3f***********************@news.wanadoo.nl...
"Arjan" <c> schreef in bericht
news:3f*********************@news.wanadoo.nl...

Ik zat zelf te denken om in de table TOPIC een kolom bij te maken
"emailnotification" zodat als er een reply gegeven wordt... het ID van de user in die kolom komt te staan (bij de juiste topic). Maar kunnen er dan ook meerdere ID's komen te staan?

Dit zou je kunnen doen, bijv. door de id's comma-seperated op te slaan:

1,2,3 etc...JW

Jul 17 '05 #3

P: n/a
On 2003-11-30, Janwillem Borleffs <jw@jwscripts.com> wrote:

"Arjan" <c> schreef in bericht
news:3f*********************@news.wanadoo.nl...

Ik zat zelf te denken om in de table TOPIC een kolom bij te maken
"emailnotification" zodat als er een reply gegeven wordt... het ID van de
user in die kolom komt te staan (bij de juiste topic). Maar kunnen er dan
ook meerdere ID's komen te staan?


Dit zou je kunnen doen, bijv. door de id's comma-seperated op te slaan:

1,2,3 etc...

Dit converteer je naar een array die je vervolgens kan verwerken. Je moet
dan wel een mechanisme toevoegen dat deze kolom bijhoudt want het lijkt me
dat de opgeslagen id's kunnen worden weggehaald wanneer de notificaties
verzonden zijn.


IMHO wil je dat helemaal niet.

Aangezien er al gebruikt wordt gemaakt van een database, lijkt me ene
tabel waar deze paren worden opgeslagen meer aangewezen.

--
verum ipsum factum
Jul 17 '05 #4

P: n/a

"Arjan" <c> schreef in bericht
news:3f*********************@news.wanadoo.nl...

Opzich hoeven ze niet worden weggehaald als deze verzonden is... dus
eigenlijk is het gewoon een kwestie van invoeren... maar hoe zorg ik dat een ID niet vervangen wordt door de nieuwe maar er gewoon bij komt te staan
(dmv een komma)


Door de volgende query uit te voeren:
update TOPIC set emailnotification = concat(emailnotification, ', $ID')
where
topic_id = $deIDvdBetreffendeTopic
JW

Jul 17 '05 #5

P: n/a
> Aangezien er al gebruikt wordt gemaakt van een database, lijkt me ene
tabel waar deze paren worden opgeslagen meer aangewezen.


Hoe bedoel je?
Jul 17 '05 #6

P: n/a

"Arjan" <c> schreef in bericht
news:3f*********************@news.wanadoo.nl...
Aangezien er al gebruikt wordt gemaakt van een database, lijkt me ene
tabel waar deze paren worden opgeslagen meer aangewezen.


Hoe bedoel je?


Tim bedoelt dat je een tabel maakt, bijv emailnotificate genaamd, waarin je
de ID's van de users en de ID van het betreffende topic in opslaat.

Zeker wanneer je alleen data wilt toevoegen is deze oplossing te prefereren.
JW

Jul 17 '05 #7

P: n/a
Beste Arjan,

Het gaat in tegen de regels van een relationele database om in één kolom
meerdere gegevens te plaatsen achter elkaar. Je moet een extra tabel
aanmaken, waar ieder record bestaat uit een lid-id, een topic-id en een join
id. Zo kan één lid reageren op meerdere topics, dan krijg je voor iedere
reactie een record met zijn id en een verschillend topic id, en kan een lid
ook (eventueel natuurlijk te blokkeren) meerdere keren reageren op een topic
(record met zelfde topic id en zelfde lid-id maar verschillende join-id's.

Je hebt dan bijv:
tabel LEDEN (lidnaam)
Piet
Jan
Klaas

tabel TOPIC (topicnaam)
php
mysql
cgi

tabel join_lid_topic: (joinid, lidnaam, topicnaam)
1| Jan| php
2| Jan| mysql
3| Klaas| php
4| Piet| cgi
5| Piet| cgi

Als je nu bijvoorbeeld ALLE leden die reageerden op een PHPscript wilt
hebben, doe je:

SELECT topic.topicnaam, leden.ledennaam FROM topic
LEFT JOIN join_lid_topic ON join_lid_topic.topicnaam=topic.topicnaam
LEFT JOIN leden ON leden.naam=join_lid_topic.ledennaam
WHERE topic.topicnaam= 'php'

Groeten Sjoerd


"Arjan" <c> wrote in message news:3f*********************@news.wanadoo.nl...
Ik heb op een van mijn websites een forum (het yabba-forum) en nu wil ik
email-notoficatie toe gaan passen. Nu heb ik addreply.php al wel zo
aangepast dat ik telkens een email krijg na een reactie, maar dit wil ik dus veranderen in leden die zich aangemeld hebben. Nu is mijn vraag alleen: HOE?
De mail-functie die ik nu heb staan (om alleen naar de webmaster te mailen
is:
<?php mail("<in**@mijnpagina.nl>","Nieuwe reactie op forum","Beste
Forumgebruiker,\n\nEr is een reactie geplaatst in een topic waarbij u zich
heeft aangemeld voor emailnotificatie.\nOm direct naar de betreffende topic te gaan kun je klikken op de volgende link: http://$link","From:
Mijnpagina.nl <no*****@mijnpagina.nl>"); ?>

Ik zat zelf te denken om in de table TOPIC een kolom bij te maken
"emailnotification" zodat als er een reply gegeven wordt... het ID van de
user in die kolom komt te staan (bij de juiste topic). Maar kunnen er dan
ook meerdere ID's komen te staan?

Jul 17 '05 #8

This discussion thread is closed

Replies have been disabled for this discussion.