By using this site, you agree to our updated Privacy Policy and our Terms of Use. Manage your Cookies Settings.
437,890 Members | 1,039 Online
Bytes IT Community
+ Ask a Question
Need help? Post your question and get tips & solutions from a community of 437,890 IT Pros & Developers. It's quick & easy.

zle przeslany naglówek e-mail?

P: n/a
Mam taki ciekawy problem. Wysylam e-maila z załącznikiem korzystając z klas
Mail::Send();

Wysyłam e-maila w sposób identyczny jak w przykładzie z dokumentacji tj.

include('Mail.php');
include('Mail/mime.php');
$text = 'Text version of email';
$html = '<html><body>HTML version of email</body></html>';
$file = 'attach/example.php';
$crlf = "\r\n";
$hdrs = array(
'From' => 'a**@poczta.onet.pl',
'Subject' => 'Test mime message'
);

$mime = new Mail_mime($crlf);
$mime->setTXTBody($text);
$mime->setHTMLBody($html);
$mime->addAttachment($file, 'text/plain');
$body = $mime->get();
$hdrs = $mime->headers($hdrs);
$mail =& Mail::factory('mail');
$mail->send('l***@poczta.onet.pl', $hdrs, $body);

i co otrzymuję ...?

Jak e-mail przychodzi na moje konto na poczta.fm to jest OK, jak na konto na
poczta.onet.pl jest kicha, bo przed tekstem dołącza

Content-Type: multipart/alternative;
boundary="=_986c8a64e7446b9aa55bde3dd0abedac"

--=_986c8a64e7446b9aa55bde3dd0abedac
Content-Type: text/plain; charset="ISO-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

a przed HTML-elem

--=_f98760549d34ac371981d36a164ae547
Content-Type: text/html; charset="ISO-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: Binary

a cały załącznik też pokazuje jako tekst.

Content-Type: application/octet-stream
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment; filename="Dom.doc"

0M8R4KGxGuEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPgADAP7/CQAGAAAAAAAAAAAAAAACAAAA7AAAAAAAAAAA
EAAA7gAAAAEAAAD+////AAAAAOoAAADrAAAA////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////s
pcEAOSAVBAAA+BK/AAAAAAAAEAAAAAAABAAACxoAAA4AYmpiav3P/c8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAVBBYA63gBAJ+lAACfpQAACQsAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAD
Co ciekawe. Dzieje sie tak jak wysyłam z serwera gdzie jest zainstalowane
php 4.3.1.
To samo (te same pliki) uruchamiam na serwerze gdzie mam 4.2.1 i dochodzi na
poczte.onet.pl OK

Co źle robię, czy ktoś ma jakiś pomysł od czego to może zależeć? Dlaczego na
jedno konto przychodzi dobrze a na drugie źle?

Próbowałem zmianiać factory('mail') na factory('sendmail') ale nic nie
pomogło.
MK

Jul 16 '05 #1
Share this question for a faster answer!
Share on Google+

This discussion thread is closed

Replies have been disabled for this discussion.