473,594 Members | 2,682 Online
Bytes | Software Development & Data Engineering Community
+ Post

Home Posts Topics Members FAQ

Re: Uraanikaivoslip ponen panikoi!

Neutriinojen oskillaatio pelastikin päivänpaisteen aivan hiljattain. Jo
vuonna 1968 oli näet huomattu, että Auringosta tulee vain kolmannes niistä
neutriinoista, joita sen säteilyn tuottaminen teoriassa edellyttää. Oli siis
syytä epäillä, ettei auringonpaistee n alkuperää ymmärretty kunnolla. Toinen
vaihtoehto oli, että matkalla Maahan Auringon neutriinoille tapahtuu
jotakin. Kesällä 2001 kanadalaiset fyysikot ilmoittivat havainneensa, että
Auringon elektronin neutriinot muuttuvat muiksi, vaikeammin havaittaviksi
neutriinoiksi. Siksi elektronien neutriinoja siis rekisteröitiin odotettua
vähemmän. Yli 30-vuotinen mysteeri ratkesi. Kayserin mukaan Auringon
neutriinojen oskillaatiosta kertynyt näyttö on vahva, ja seminaarin neljä
muuta esitelmöijää ovat samaa mieltä. Löytö on niin merkittävä, että sille
on jo povattu fysiikan nobelia.

Neutriinojen massa muokkasi avaruutta

Nyt tiedetään, että neutriinoilla on pakko olla ainakin pieni massa, koska
ilman sitä oskillaatio ei olisi mahdollista. Oskillaatiohava intojen mukaan
massiivisimman neutriinon massa lienee vähintään kymmenesmiljoon asosa
elektronin massasta. - Vaikka yksittäisten neutriinojen massa olisi
pienikin, kaikilla neutriinoilla on yhteensä yhtä paljon massaa kuin
universumin tähdillä ja planeetoilla, sanoo Washingtonin yliopistossa
työskentelevä John Wilkerson luennossaan.
"Uuden" massallisen hiukkasen rooleja on kiinnostavaa spekuloida. Ehkä niin
sanottu pimeä aine, jota tähtitieteilijä t ovat etsineet jo vuosikymmeniä,
koostuukin neutriinoista? Käytännössä neutriinot riittäisivät kuitenkin
kattamaan siitä enintään viidenneksen. Joka tapauksessa maailmankaikkeu den
alussa syntyneiden neutriinojen joukkovoima vaikutti ratkaisevasti
universumin rakenteeseen. Kun alussa syntyneet neutriinot syöksyivät matkaan
lähes valon nopeudella, ne tasoittivat universumiin muodostuneita pieniä
epätasaisuuksia , joista myöhemmin kehittyi galakseja.

*Mainittu lähes valonnopeus masaiselle hiukkaselle on todella nykyfysiikan
hjarhautuneita rajojamme koetteleva näin toteennäytetty fakta. Siksi asiasta
ollaan oltu niin vaitonaisia fyysikkopiireis sä. Lisäksi kun tässä puhutaan
vain neutriinosta, on ymmärrettävä, että neutriinono on todelisuudessa
tulkittu nimenomaan "antineutriinok si" säteilyn tuotoksena. Eli meillä on
käsissämme käytännössä valonnopeuksine n, massallinen ja KASAANTUVA
antiainepäästö ydinvoimaloista mme biotooppiiimme. Jonka ratkaiseva
reaktiivisuushe rkkyys liittyy sen "kriittisee n massaan." On tosiaan
tajuttava, että antiainemassa, joka ympäristöömme parhaillaan kiistatta
ydinvoimalapääs töinä monikymmekertai sin ntiheyksin Aurinkotaustaa normaalia
rajummin kasautuu on maailman vaarallisimmaks i tiedettyä äärireaktiivist a
antiainemassaa, joka kykenee räjäyttämään KOKO perusatomimassa n kerrallaan
energiainfernok si. Eli kriittistä massaa odotellessa.. ..!

Tasoituksen määrä riippui neutriinojen massasta. Niinpä universumin suuren
mittakaavan kokkareisuus kertoo neutriinoista ja päinvastoin. Universumin
rakenteen perusteella onkin jo laskettu, että neutriinojen massan yläraja on
viisi kertaa niin suuri kuin oskillaatiohava innoista saadun massan alaraja.
Palaset loksahtelevat kohdalleen.

Varsinainen haamuhiukkanen yhä haussa

- Neutriinon massasta vakuuttuminen on jo johtanut uusiin kysymyksiin,
huomauttaa Boris Kayser. - Kysytään esimerkiksi, onko erilaisia neutriinoja
vain kolme. Miksei neljää, 17:ää tai ääretöntä määrää?

*Kysymys on sikäli kiinnostava, koska neutriinon osuessa esim. Auringon
protonisäteilyy n syntyy 1 000 000eV gammapulssi joka parinmuodostuks essaan
voi muutua esim. elektroniksi, ja sen antiainneksi positroniksi, jollloin
neutriinosäteil y tuottaa fyysistä elektronisäteil yä
energiatilamuut oksellaan. Eli oskiloivan kvanttienergiap aketin
vaihtelevuudell e ei kyetä esittämään todellista rajaamista asiallisesti
lainkaan.

Alkuräjähdysteo rian ja universumin litiumin määrän perusteella voidaan
päätellä, että neutriinoja voi olla enintään neljä. Universumin alun
rakennetta kartoittaneista WMAP-satelliitin mittauksista näkyykin
alustavasti neljännen neutriinon haamu. Myös Los Alamosin
hiukkaskiihdytt imellä on saatu viitteitä neljännestä neutriinosta. Neljäs,
niin sanottu steriili neutriino olisi aivan erilainen kuin muut, sillä se ei
liittyisi elektronin kaltaiseen hiukkaseen. - Elektronin, myonin ja taun
neutriinoihin vaikuttaa sekä heikkovoima että vetovoima. Steriiliin
neutriinoon vaikuttaisi sen sijaan pelkästään vetovoima, Kayser selittää. -
Se on siis varsinainen haamuhiukkanen. Tietysti tutkijoita kiinnostaa myös
neutriinojen tarkka massa ja se, miksi neutriinot ovat niin paljon kevyempiä
kuin muut hiukkaset. - Jälkimmäisen kysymyksen vastaus saattaisi auttaa
ymmärtämään massan alkuperää laajemminkin.

Tuhosivatko neutriinot antiaineen?

Kayser kysyy myös, ovatko neutriinot syy siihen, että olemme olemassa.
Alkuräjähdykses sä muodostui näet yhtä paljon sekä ainetta että antiainetta,
ja nämä tuhoavat toisensa yhdistyessään. Jäljellä ei siis pitäisi olla
mitään. Me kuitenkin olemme täällä. - Neutriinojen ja aineen välinen
vuorovaikutus ehkä tuotti universumin alkutilaan epätasapainon aineen
eduksi, Kayser pohtii. Tämä saattoi johtua esimerkiksi siitä, että
antineutriino ja neutriino oskilloivat eri tavoin. Voimme siis olla
neutriinojen lapsia.
Leena Tähtinen on tähtitieteen dosentti, vapaa tiedetoimittaja ja
Tiede-lehden vakituinen avustaja.
Jun 27 '08 #1
0 910

This thread has been closed and replies have been disabled. Please start a new discussion.

Similar topics

0
720
by: Aleksi Krause | last post by:
01.05.2008 Jää historian kirjoihin erityispäivämääränä josta alkaa ydinalan vaikeudet kasautumaan aivan erityisesti myös Suomessa. Jo siitä asti kun puollisentoista vuotta sitten Krister Fuuglesangin NASA:n avaruusionisaatioraportin tiedot maapalloa kohtaavasta vääjäämättömästä ydinvoimapäästöjen megatuhosta vuodettiin maailman päättäjille ydinalan alasajon välttämättömyys on ollut tiedossa. Samasta pohjasta jopa IPCC ennakoi koko...
0
7954
marktang
by: marktang | last post by:
ONU (Optical Network Unit) is one of the key components for providing high-speed Internet services. Its primary function is to act as an endpoint device located at the user's premises. However, people are often confused as to whether an ONU can Work As a Router. In this blog post, we’ll explore What is ONU, What Is Router, ONU & Router’s main usage, and What is the difference between ONU and Router. Let’s take a closer look ! Part I. Meaning of...
0
8377
jinu1996
by: jinu1996 | last post by:
In today's digital age, having a compelling online presence is paramount for businesses aiming to thrive in a competitive landscape. At the heart of this digital strategy lies an intricately woven tapestry of website design and digital marketing. It's not merely about having a website; it's about crafting an immersive digital experience that captivates audiences and drives business growth. The Art of Business Website Design Your website is...
0
8244
tracyyun
by: tracyyun | last post by:
Dear forum friends, With the development of smart home technology, a variety of wireless communication protocols have appeared on the market, such as Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Each protocol has its own unique characteristics and advantages, but as a user who is planning to build a smart home system, I am a bit confused by the choice of these technologies. I'm particularly interested in Zigbee because I've heard it does some...
1
5836
isladogs
by: isladogs | last post by:
The next Access Europe User Group meeting will be on Wednesday 1 May 2024 starting at 18:00 UK time (6PM UTC+1) and finishing by 19:30 (7.30PM). In this session, we are pleased to welcome a new presenter, Adolph Dupré who will be discussing some powerful techniques for using class modules. He will explain when you may want to use classes instead of User Defined Types (UDT). For example, to manage the data in unbound forms. Adolph will...
0
5415
by: conductexam | last post by:
I have .net C# application in which I am extracting data from word file and save it in database particularly. To store word all data as it is I am converting the whole word file firstly in HTML and then checking html paragraph one by one. At the time of converting from word file to html my equations which are in the word document file was convert into image. Globals.ThisAddIn.Application.ActiveDocument.Select();...
0
3871
by: TSSRALBI | last post by:
Hello I'm a network technician in training and I need your help. I am currently learning how to create and manage the different types of VPNs and I have a question about LAN-to-LAN VPNs. The last exercise I practiced was to create a LAN-to-LAN VPN between two Pfsense firewalls, by using IPSEC protocols. I succeeded, with both firewalls in the same network. But I'm wondering if it's possible to do the same thing, with 2 Pfsense firewalls...
0
3905
by: adsilva | last post by:
A Windows Forms form does not have the event Unload, like VB6. What one acts like?
1
2391
by: 6302768590 | last post by:
Hai team i want code for transfer the data from one system to another through IP address by using C# our system has to for every 5mins then we have to update the data what the data is updated we have to send another system
1
1487
muto222
by: muto222 | last post by:
How can i add a mobile payment intergratation into php mysql website.

By using Bytes.com and it's services, you agree to our Privacy Policy and Terms of Use.

To disable or enable advertisements and analytics tracking please visit the manage ads & tracking page.