By using this site, you agree to our updated Privacy Policy and our Terms of Use. Manage your Cookies Settings.
457,734 Members | 832 Online
Bytes IT Community
+ Ask a Question
Need help? Post your question and get tips & solutions from a community of 457,734 IT Pros & Developers. It's quick & easy.

[In Dutch] XML 2004 Award voor ''Best Powered XML Site'' Netherlands

P: n/a
XML 2004 Award voor ''Best Powered XML Site''

De XML gebruikersgroep geeft traditioneel aan het eind van het jaar tijdens
het jaarlijkse congres een award aan de persoon of het initiatief die in dat
jaar op de meest innovatieve manier de mogelijkheden van XML heeft
uitgebuit. Dit jaar willen we de award toekennen aan een innovatief
initiatief voor gebruik van XML voor Web-sites, en zullen we werken op basis
van openbare nominaties.

Sinds een aantal jaren wordt meer en meer gebruik gemaakt van XML voor het
ontwikkelen van Web-sites. Sommige sites leggen (een deel van) hun content
vast in XML om te anticiperen op toekomstige wijzigingen in structuur,
vormgeving of functionaliteit. Andere sites gebruiken XML omdat de content
ook in andere media dan het Web wordt gepubliceerd (print, mobiel internet).
XML wordt ook steeds meer gebruikt voor content-syndicatie tussen
aanleverende sites op basis van RSS. Weer andere sites maken gebruik van XML
om externe diensten aan te roepen via Web Services, genereren hun pagina's
met XSLT of anders scripttalen of bieden XML formulieren om input van
bezoekers in XML-vorm aan te bieden.

Met de award voor ''Beste XML-gedreven site'' wil de XML Gebruikersgroep die
site in de schijnwerpers zetten die naar het oordeel van een onafhankelijke
jury in het afgelopen jaar op de meest aansprekende manier gebruik maakt van
XML. Vind je dat we naar jouw site (of die van een relatie) moeten bekijken?
Nomineer deze site dan via onderstaand formulier:

http://www.sgml-ug.nl/xmlaward/01xmlaward2004.htm


Jul 20 '05 #1
Share this Question
Share on Google+
1 Reply


P: n/a
Hallo,

Het lijkt me een schitterend idee om de beste XML-gedreven site te bekronen, maar de site waarnaar gelinkt wordt, is zelf geen XML ! (Xhtml)

groetjes,
--
Joris Gillis (http://www.ticalc.org/cgi-bin/acct-v...i?userid=38041)
Ceterum censeo XML omnibus esse utendum
Jul 20 '05 #2

This discussion thread is closed

Replies have been disabled for this discussion.