472,807 Members | 1,680 Online
Bytes | Software Development & Data Engineering Community
Post Job

Home Posts Topics Members FAQ

Join Bytes to post your question to a community of 472,807 software developers and data experts.

Re: CRT SD vs Littu HD - kumpi parempi laatuinen?

Alan arvostuksesta kertoo varsin suoraan se miten alan ammattityöväestö
suhtautuu tekemiseensä. Siitä voidaan ottaa esimerkkejä laajasti.
Ammattilaiset haluavat usein myös jälkikasvustaan työnsä jatkajia.
Yritysmaailma on pullollaan työstä ylpeitä isältä pojalle siirrettyä
sukuosaamista. Mutta yksi ala loistaa poissaolollaan. Yksikään ydinalan
ammattilainen ei kehu firmaansa julkisesti netissä, lehdissä, ei edes asiaa
kyselevälle lapselleen. Jos katsomme ketkä julkisuudessa ydinlobbailevat,
niin yhtään alan ammattilaista ei taatusti näy lehtiotsikoissa, netissä
saati mualla. Vain rahalla ostettavia politikkoja ja vastaavia, jotka eivät
erota uraania hiilimustasta taatusti.

Rupesin todella ihmettelemään miksi. Ja ennenkaikkea KETKÄ ovat maassamme
nykyään ydinalan ammattilaisia? Heitä on maassamme tietysti tuhansittain,
mutta keitä? Heille on yhteinen piirre se, ettei näillä ole esim.
perustuslakiemme mukaista lakko-oikeutta, kellään! Toinen keskeinen piirre
on niinikää lainvastaiset ylipitkät jopa 12h työvuorot ja loputtomat
ylityöjaksot vailla omaa päätäntäoikeutta. Kolmas ominaisuus on tekemänsä
työn arkaluontoisuus, mikä tarkoittaa orjallista vaitiololupauspakotetta
uhkailu-ukaaseineen ydinjohdolta. Esim. OL-1,OL-2 ja OL-3 työmailla ei
KETÄÄN saa mennä vapaasti jututtamaan tekemisistään ja määräys on ehdoton,
vaikka maamme pitäisi olla demokratia. Mikä kertoo myös alan valonarkuudesta
ja hämäryydestä enemmän kuin paljon.

Niinikää ydintyöläisten palkkataso on enmemmän kuin romahtanut loistonsa
päivistä. Jos lasketaan Suomen ydintyöläisten ansiotasot saadaan tyytyä jopa
7 euron tuntipalkkoihin! Reippaasti alle jopa siivoojaminimistä puhutaan
ydinalan ammattilaisistamme keskimäärin kautta maamme! Kun vielä 70-luvulla
ydinosaaja oli huippupalkkalainen ja arvostettu, on hän tänään lähinnä
kansan hyljeksimä reppupuolalainen, liettualaisorja, turkkilainen, yms.
joita katsotaan pitkin nenänvartta, jopa kaupan kassalla, koska heitä
arvotetaan toki myös olemattoman orjapalkkaostovopimansa mukaan
olemattomuuksiin. Ja tieto siitä, että suurin osa ei maksa edes veroja,
saati sotuja ja vastaavia alentaa tasoa mutasarjaan kansan silmin.

Vaarallisesta työstä johtuvat moninkymmenkertaiset sairastumisriskit
työtapaturmista, kielitaidottomuutensa takia tulee valtavasti
onnettomuuslisäriskejä, samoin kouluttautumattomuuksistaan, säteilystä ja
vastaavista lisäriskeistä kiistatta puhutaan ydintyöläisissä. Hyvällä ei
näihin pitkälti "slummiparakeissaan "huuhaileviin" ydinorjin suhtauduta enää
edes harmistuneitten kauppiaitten piirissä. Säteilyvaaransa takia heillä on
normaalityöläisiä ankarammat
lääkärintarkastusvaateet jne. Ydintyöläiselle on kauhistus , jos lapsensa
tulisivat samaan työhön jatkajiksi.Voi vaan hämmästellä kuinka nopeasti
ydinalan mega-arvostus on romahtanut nykyiseen mitäänsanomattomuuteensa.
heijastellen sitä pettymystä mitä ydinvoiman loisteliaitten lupausten
romahdettua tshernobyliin on tuottanut. Voi vaan arvailla, että kuinkan näin
totaalisen pettymyksen ala saa enää jatkossa KETÄÄN kiinostumaan sen
ylläpidosta?
Jun 27 '08 #1
0 1218

This thread has been closed and replies have been disabled. Please start a new discussion.

By using Bytes.com and it's services, you agree to our Privacy Policy and Terms of Use.

To disable or enable advertisements and analytics tracking please visit the manage ads & tracking page.