By using this site, you agree to our updated Privacy Policy and our Terms of Use. Manage your Cookies Settings.
459,939 Members | 1,670 Online
Bytes IT Community
+ Ask a Question
Need help? Post your question and get tips & solutions from a community of 459,939 IT Pros & Developers. It's quick & easy.

jak zautomatyzować pobieranie stron ?

P: n/a
pw
Chcę pobrać z Teleadresonu dane
adresowe wielu firm.
Ręcznie to było bardzo dużo roboty.
Wygl±da to tak - otwiera się strona
z danymi firmy i przycisk "Następna".
Chodzi mi o to - czy jest możliwe
automatyczny zapis każdej strony
(firmy) na dysk i potem automatyczne
kliknięcie tego przycisku, itd.

Jul 20 '05 #1
Share this Question
Share on Google+
1 Reply


P: n/a
pw wrote:
Ręcznie to było bardzo dużo roboty.


To jest grupa anglojęzyczna. PrzejdĽ na polsk± grupę
pl.comp.lang.javascript lub zadaj pytanie po angielsku.

(I told him to go to his native language JavaScript newsgroup or ask in
English.)

--
marcoos

Jul 20 '05 #2

This discussion thread is closed

Replies have been disabled for this discussion.