By using this site, you agree to our updated Privacy Policy and our Terms of Use. Manage your Cookies Settings.
440,602 Members | 1,473 Online
Bytes IT Community
+ Ask a Question
Need help? Post your question and get tips & solutions from a community of 440,602 IT Pros & Developers. It's quick & easy.

Re: c regering

P: n/a
Ronald van Voren wrote:
On Fri, 16 May 2008 21:47:57 +0200, De Joker
>>Fnn wrote:
>>>
kwa c gehalte van 1 tot 10
hoe C is deze regering ?

C++ volgens mij.

#include <regering.h>

main()
{
void free(void *CDA);
}
g++ kan regering.h niet vinden, Ronald. En als je dat wegcommentarieert
doet het programma gewoon niets..

Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

(J)

Jun 27 '08 #1
Share this Question
Share on Google+
3 Replies


P: n/a
On Sat, 17 May 2008 11:11:19 +0200, De Joker
<an******@Dont-even-think-of.itwrote:
>Ronald van Voren wrote:
>On Fri, 16 May 2008 21:47:57 +0200, De Joker
>>>Fnn wrote:

kwa c gehalte van 1 tot 10
hoe C is deze regering ?

C++ volgens mij.

#include <regering.h>

main()
{
void free(void *CDA);
}

g++ kan regering.h niet vinden, Ronald. En als je dat wegcommentarieert
doet het programma gewoon niets..

Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

(J)
Het programma dealloceert het geheugen, te beginnen met het adres waar
CDA naar wijst.
--
http://afluisterland.nl/ronald/

"If you want to remain slaves of the bankers and pay
for the costs of your own slavery, let them continue
to create money and control the nation's credit"

Sir Josiah Stamp (1880-1941)
Jun 27 '08 #2

P: n/a
Ronald van Voren wrote:
On Sat, 17 May 2008 11:11:19 +0200, De Joker
>>Ronald van Voren wrote:
>>On Fri, 16 May 2008 21:47:57 +0200, De Joker
Fnn wrote:
>
kwa c gehalte van 1 tot 10
hoe C is deze regering ?

C++ volgens mij.

#include <regering.h>

main()
{
void free(void *CDA);
}

g++ kan regering.h niet vinden, Ronald. En als je dat wegcommentarieert
doet het programma gewoon niets..

Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

(J)

Het programma dealloceert het geheugen, te beginnen met het adres waar
CDA naar wijst.
Maar dat is toch ongunstig? Als het CDA geen geheugen meer heeft dan
vergeten ze al hun verkiezingsbeloften!

(J)

Jun 27 '08 #3

P: n/a
ed
On 17 mei, 16:08, De Joker � <antis...@Dont-even-think-of.itwrote:
Ronald van Voren wrote:
On Sat, 17 May 2008 11:11:19 +0200, De Joker �
>Ronald van Voren wrote:
On Fri, 16 May 2008 21:47:57 +0200, De Joker �
Fnn wrote:
>>>kwa c gehalte van 1 tot 10
hoe C is deze regering ?
>>C++ volgens mij.
>#include <regering.h>
>main()
{
* * * void free(void *CDA);
}
g++ kan regering.h niet vinden, Ronald. En als je dat wegcommentarieert
doet het programma gewoon niets..
Dat kan toch niet de bedoeling zijn?
(J)
Het programma dealloceert het geheugen, te beginnen met het adres waar
CDA naar wijst.

Maar dat is toch ongunstig? Als het CDA geen geheugen meer heeft dan
vergeten ze al hun verkiezingsbeloften!
Jij maakt er een soort communisten van. Maar het zijn en blijven toch
nederlanders, J?
>
(J)
Jun 27 '08 #4

This discussion thread is closed

Replies have been disabled for this discussion.