By using this site, you agree to our updated Privacy Policy and our Terms of Use. Manage your Cookies Settings.
426,107 Members | 1,318 Online
Bytes IT Community
+ Ask a Question
Need help? Post your question and get tips & solutions from a community of 426,107 IT Pros & Developers. It's quick & easy.

Extra totaaltelling over een record

P: n/a
Ik wil een query met een extra totaaltelling over aantal klanten die
een bepaald produkt afnemen. Het is me nu gelukt met een extra
subquery maar dit lijkt me omslachtig.
In de tabel staat steeds het artnr; ordernr; Aant verkocht; klantnr

Verwacht resultaat is dus:

Artnr Verkocht Aant.orders Aantal klanten
123789 460 20 8

Ik geef nu som[verkocht] en aantal[ordernrs] waarbij als resultaat 460
en 20 gegeven wordt. Geef ik ook aantal[klanten] dan komt daar steeds
1 te staan. In de subquery maak ik nu eerst een telling van het aantal
klantnummers per artikel en haal dit daarna op in de tweede query
(Lijkt mij dus een omweg)

Wie kent een directe oplossing?

bvd
Peter
Nov 12 '05 #1
Share this Question
Share on Google+
1 Reply


P: n/a
On 18 Oct 2003 05:14:56 -0700, p.****@chello.nl (Peter) wrote:
Ik wil een query met een extra totaaltelling over aantal klanten die
een bepaald produkt afnemen. Het is me nu gelukt met een extra
subquery maar dit lijkt me omslachtig.
In de tabel staat steeds het artnr; ordernr; Aant verkocht; klantnr

Verwacht resultaat is dus:

Artnr Verkocht Aant.orders Aantal klanten
123789 460 20 8

Ik geef nu som[verkocht] en aantal[ordernrs] waarbij als resultaat 460
en 20 gegeven wordt. Geef ik ook aantal[klanten] dan komt daar steeds
1 te staan. In de subquery maak ik nu eerst een telling van het aantal
klantnummers per artikel en haal dit daarna op in de tweede query
(Lijkt mij dus een omweg)

Wie kent een directe oplossing?


Dit is een engelstalige nieuwsgroep, dat zie je eigenlijk toch zelf
ook.
Stel daarom je vraag in het engels. In het Nederlands weet ik niet of
er goede nieuwsgroepen over access bestaan. Het zal allicht niet zo
een goede zijn als deze hier, want deze is echt wel *goed*. Je mag
veel hulp verwachten, maar in 't Engels.
groeten,
--
bebelino
Nov 12 '05 #2

This discussion thread is closed

Replies have been disabled for this discussion.