By using this site, you agree to our updated Privacy Policy and our Terms of Use. Manage your Cookies Settings.
426,045 Members | 1,743 Online
Bytes IT Community
+ Ask a Question
Need help? Post your question and get tips & solutions from a community of 426,045 IT Pros & Developers. It's quick & easy.

Automatisk ID nummer (sammeslags og cpr.)

P: n/a
Hej er der evt. nogen som kan hjælpe mig. Jeg skal til at lave en database
til en gård som har heste.
Gårdejeren ønsker at have ID for hver hest på følgende måde (2000-1,
2000-2). D.v.s. det forreste tal er det år som hesten er født i og det
bageste tal er et fortløbende nummer. Den første hest som blev født på
gården året 2000 få ID 2000-1 og den anden hest som blev født året 2000 få
ID 2000-2 den første hest som bliver født året 2002 få ID 2002-1.
Er der nogen som ved om jeg kan få MS Access til at reservere sådan ID
automatiskt d.v.s. når gårdejeren skal til at registrere et nyfødt føl i år
og det er nr. 10 i rækken vil MS Access reservere et ID til ham som hed
2003-10 oh hvis han fik så det næste føl i Januar 2004 ville MS Access
reservere et ID til ham som hed 2003-10 og ID nummeret ville så være
primærnøglen til tabellen.

Nov 12 '05 #1
Share this question for a faster answer!
Share on Google+

This discussion thread is closed

Replies have been disabled for this discussion.